Tiina Lankila

Tiina Lankila

FT

Tutkijatohtori
Terveysmaantiede

Biografia

Tutkimukseni sijoittuu terveysmaantieteen alaan. Hyödynnän työssäni sekä paikkatietomenetelmiä (GIS) että tilastollisia menetelmiä 1) terveyden ja hyvinvoinnin alueellisen vaihtelun ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden tutkimiseen, ja 2) sosiaali- ja terveyspalveluiden maantieteelliseen saavutettavuuden, jakautumisen ja sijainnin optimoinnin tutkimiseen.

Tutkimusaiheet

  • Terveysmaantiede
  • Hyvinvoinnin ja terveyden alueellinen vaihtelu ja siihen vaikuttavat tekijät
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden maantieteellinen saavutettavuus
  • Geoinformatiikka

Tutkimusryhmät

  • Tutkijatohtori, Geoinformatiikan tutkimusryhmä

Ohjauskokemus

Väitöskirjaohjaus (ohjaaja)
  • Mikko Kärmeniemi (2015, meneillään oleva). Environmental Determinants of Objectively Measured Physical Activity in the Northern Finland Birth Cohort 1966.

  • Soile Puhakka (2017, meneillään oleva). The role of green residential environment in objectively measured physical activity among different age groups.

  • Marjo Seppänen (2019, meneillään oleva). Association between built and natural environment, physical activity, sedentary behavior and depression.

Pro gradu -tutkielmien ohjaus
  • Marjo Seppänen (2019). Luontosuhteen sekä ympäristön vihreyden ja kaupunkimaisuuden yhteys yli 65-vuotiaiden oululaisten fyysiseen aktiivisuuteen. Master's Thesis, University of Oulu, Geography Research Unit.

  • Pasi Haapakorva (2017). Vanhempien työurien vaikutus lasten varhaisen aikuisuuden koulutus- ja työelämäpolkuihin.Master's Thesis, University of Oulu, Geography Research Unit.