Tiina Salmijärvi

KM, YTM, opinto-ohjaaja

Biografia

Kiinnostukseni kohdistuu ohjauksellisiin kysymyksiin (ura- ja opinto-ohjaus), yrittäjyyden edistämiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Erityisesti olen kiinnostunut osaamisen tunnistamiseen liittyvistä kysymyksistä, osaamisen näkyväksi tekemisestä, pystyvyyden ja toimijuuden vahvistamisesta, yrittäjämäisten taitojen ja toimintapojen kehittämisestä sekä toisaalta myös yhteisöllisten työskentely- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämisestä osana oppimisprosessia.    

Projektit

MindBusiness

, https://www.oulu.fi/mindbusiness-en/