Tiina Törmänen

Tiina Törmänen

KM

Tohtoriopiskelija
Oppiminen ja oppimisprosessit

Biografia

Tohtoriopiskelija Oppimisen ja Koulutusteknologian tutkimusyksikössä (LET). Väitöstutkimuksessani tutkin perusasteen oppilaiden tunteita ja jaettua tunteiden säätelyä yhteisöllisen oppimisen tilanteissa. Tutkimuksessani hyödynnän prosessiorientoituneita tutkimusmenetelmiä ja aidoissa ryhmäoppimistilanteissa kerättyä aineistoa, kuten videotallenteita, fysiologisia mittareita ja tilannesidonnaisia kyselyitä. Väitöstutkimukseni on osa "EmReg - Tunteiden säätely osana perusasteen oppilaiden oppimisprosessia" -projektia.

Tutkimusaiheet

  • Oppimisen itsesäätely
  • Yhteisöllinen oppiminen
  • Motivaatio ja tunteet

Tietokannat

Social media

Tutkimusryhmät

  • Tohtoriopiskelija, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET) (http://www.oulu.fi/let)

Valikoidut julkaisut

  • Järvenoja, Hanna; Järvelä, Sanna; Törmänen, Tiina; Näykki, Piia; Malmberg, Jonna; Kurki, Kristiina; Mykkänen, Arttu; Isohätälä, Jaana (2018) Capturing motivation and emotion regulation during a learning process. - Frontline learning research 6 (3), 85-104 . [Original] [Self-archived]
  • Järvenoja, Hanna; Näykki, Piia; Törmänen, Tiina (2019) Emotional regulation in collaborative learning: when do higher education students activate group level regulation in the face of challenges?. - Studies in higher education 44 (10), 1747-1757 . [Original]
  • Mänty, Kristiina; Järvenoja, Hanna; Törmänen, Tiina (2020) Socio-emotional interaction in collaborative learning: Combining individual emotional experiences and group-level emotion regulation. - International journal of educational research 102, 101589 . [Original] [Self-archived]

Projektit

The Learning and Educational Technology Research Unit

The research is grounded in learning sciences and technology-enhanced learning.

Making Complex Learning processes Visible for Enabling Regulation: Change human behavior for learning success

Strategic research project of the University of OuluFocus institute: EudaimoniaFaculty: Education