Vesa Väätänen

FM

Tohtorikoulutettava

Biografia

Olen tohtorikoulutettava Maantieteen tutkimusyksikössä, ja väitöskirjatutkimukseni keskittyy Arktisen alueen poliittiseen maantieteeseen sekä alueellistumisprosessien poliittisiin ulottuvuuksiin. Näihin ulottuvuuksiin lukeutuvat valtasuhteet ylikansallisessa poliittisessa tilassa, keskushallintoa alempia tasoja edustavien toimijoiden tilallinen politiikka, sekä geopolitiikan ja geoekonomian yhteenkietoutuminen valtion ylikansallisissa strategioissa.

Tutkimusaiheet

  • Poliittinen maantiede
  • Arktisen alueen poliittinen maantiede
  • Valtasuhteet ylikansallisessa poliittisessa tilassa
  • Keskushallintoa alempia tasoja edustavien toimijoiden tilallinen politiikka
  • Geopolitiikan ja geoekonomian yhteenkietoutuminen valtion ylikansallisissa strategioissa

Tietokannat

Tutkimusryhmät

  • Aluekehitys ja aluepolitiikka

Tutkimusvierailut

  • Tutkimusvierailu University of Alaska, Anchorageen
    16.5.2016 - 30.6.2016