Ville Kellokumpu

Ville Kellokumpu

FM

Tohtorikoulutettava
Aluepolitiikka ja aluekehitys

Biografia

Toimin tohtorikoulutettavana Maantieteen tutkimusyksikössä Oulun yliopistossa. Erikoistumisalojani ovat aluepolitiikka ja aluekehitys sekä poliittinen maantiede. Väitöskirjani aihe liittyy depolitisaation poliittisen hallinnan strategiana valtion uudelleenstrukturoinnin prosesseissa. Muita tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat valtioteoria, kriittinen poliittinen talous, visionäärinen suunnittelu ja poliittinen teoria.

Tutkimusaiheet

  • depolitisaatio
  • valtioteoria
  • valtion uudelleenstrukturointi
  • kriittinen poliittinen talous
  • visionäärinen suunnittelu
  • poliittinen teoria
  • kapitalistisen kehityksen maantiede ja historia
  • uusliberaali poliittinen hallinta
  • poliittinen maantiede