Tutkimus- ja laboratoriopalvelut

Tarjoamme elinkeinoelämän ja yritysten käyttöön monipuolisia tutkimuslaitteita- ja ympäristöjä sekä niihin liittyviä palveluja ja osaamista. Palveluja voidaan myös joustavasti räätälöidä erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin.

Monipuoliset ja monitieteiset tutkimus- ja laboratoriopalvelut on luokiteltu toimialojen mukaan. Alla olevan listan linkkien kautta löytyy tarkempia lisätietoja ja yhteystietoja.

Ota yhteyttä innovaatiokeskukseen ja löydä mahdollisuuksia innovaatio- ja tutkimusyhteistyöhön.

Ota yhteyttä

Tutustu palveluihin aloittain

 

5G-testiverkko tarjoaa mahdollisuuksia reaaliaikaiseen 5G-teknologioiden, -komponenttien ja -palveluiden testaukseen sekä toimii kehitysalustana massa-analytiikan ja reunalaskennan sovelluksille 5G-verkossa.

Materiaalianalyysikeskus MAKE tarjoaa kattavat materiaalianalyysipalvelut ICT-alan yrityksille, auttaa valmistukseen liittyvissä vika-analyyseissä sekä uusien tuoteaihioiden kehittämisessä.

Valmistus- ja prototyyppipalvelut tarjoavat mahdollisuuksia tuotteiden suunnitteluun, kehittämiseen, valmistukseen ja testaukseen.

 

Metalli- ja kaivosteollisuuden tutkimuspalvelut tarjoavat kaivos- ja rikastustekniikan ja prosessimetallurgian palveluja sekä ympäristöön liittyviä selvityksiä, mallinnuksia ja hallintaratkaisuja.

Prosessiteollisuuden tutkimuspalvelut tarjoavat monipuolisia kuitu- ja partikkelitutkimuksen, kemian- ja ympäristötekniikan sekä materiaalianalyysin palveluja.

Rakentamisalan tutkimuspalvelut tarjoavat sekä arkkitehtuurin että vesi- ja ympäristötekniikan osaamista ja laboratoriopalveluja.

Lääketieteen tutkimuspalvelut tarjoavat kliiniseen tutkimukseen ja oppimisen tukemiseen ympäristöjä, laboratorioita ja biopankin palveluita.

Biocenter Oulu tarjoaa asiakkailleen erityislaitteistoja ja huipputason osaamista biologiseen molekyyli-, solu-, kudos- ja koe-eläintutkimukseen, ja niitä voivat hyödyntää akateemisten tutkimusryhmien lisäksi yritykset tutkimus- ja kehitystyössään.

Koe-eläinkeskus tarjoaa tutkimusympäristön, palveluja ja asiantuntemusta eläinkokeellisen biolääketieteellisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Oulangan tutkimusasema ja Biodiversiteettiyksikkö palvelevat biologian tutkimusta, opetusta ja yhteistyötä.

Harjoittelukoulu ja LeaF infrastruktuuri tarjoavat oppimisen ja vuorovaikutuksen ympäristöjä ja yhteistyötä.