Tutkimusinfrastruktuuripalvelut

Oulun yliopisto tarjoaa elinkeinoelämän ja yritysten käyttöön monipuolisia tutkimuslaitteita- ja ympäristöjä sekä niihin liittyviä palveluja ja osaamista. Palveluja voidaan myös joustavasti räätälöidä erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Yliopiston infrastruktuurien hyödyntäminen tutkimuskäytön lisäksi elinkeinoelämän tarpeisiin on koko yhteiskunnan etu ja toteuttaa mitä konkreettisimmin yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikuttamista.

 

Biocenter Oulun infrastruktuurikeskus tarjoaa asiakkailleen erityislaitteistoja ja huipputason osaamista biologiseen molekyyli-, solu-, kudos- ja koe-eläintutkimukseen, ja niitä voivat hyödyntää akateemisten tutkimusryhmien lisäksi yritykset tutkimus- ja kehitystyössään esim. biolääketieteen alalla. Osaava henkilökunta varmistaa laitteistojen ja palvelujen sujuvan toimivuuden, ja tarvittaessa osallistuu tutkimuksen suunnitteluun sekä tutkimustulosten analysointiin.

Tarjolla olevia palveluita ovat esimerkiksi monipuolinen proteiinien ominaisuuksien ja rakenteiden selvittäminen, proteiinien paikantaminen, solujen ja kudosten rakenneanalyysi valo- tai elektronimikroskopialla, viruspohjaisten vektoreiden rakentaminen geenien hiljentämiseen solutasolla, hiirten geneettinen muokkaus ja hiirten sukusolujen ja alkioiden säilöminen, erilaiset DNA:n eristys-, sekvensointi- ja analysointipalvelut, sekä biologisten systeemien mallinnus ja simulointi.

 

LeaF-infrastruktuuri on helposti muunneltava tila, joka tukee oppimisen, vuorovaikutuksen ja mielen prosessien tutkimusta ja opetusta. Se tarjoaa asiakkaiden käytettäväksi korkealaatuisia videonauhoituslaitteita sekä virtuaalitodellisuuslaitteiston. LeaFissa on lisäksi laitteisto, joka mahdollistaa biologisen sensoritiedon (esim. syke, ihon sähköjohtavuus) sekä silmänliikkeiden tallentamisen. Teknologian avulla voidaan nauhoittaa opetus-, vuorovaikutus- tai teknologian käyttötilanteita ja selvittää ihmisen toiminnan motivaatioita näissä tilanteissa.

Muuntojoustavuutensa takia LeaF on oivallinen tila opetuskokeilujen järjestämistä varten. Se on myös viihtyisä ympäristö konferenssien, seminaarien ja työpajojen pitopaikaksi. Oulun yliopiston ulkopuolelta tulevat käyttäjät (esim. yritykset, konferenssijärjestäjät, muiden yliopistojen tutkijat ja tutkimusryhmät) voivat vuokrata tilaa tai osia siitä sekä siinä olevaa tekniikkaa. Vuokraan ja käyttömaksuihin kuuluu teknologian käytössä opastavan laboratoriohenkilön työpanos.

 

Oulangan tutkimusasema on tutkimusta ja opetusta sekä kokoustoimintaa monipuolisesti palveleva Oulun yliopiston alueyksikkö Kuusamossa, keskellä Oulangan kansallispuiston luonnonkauniita maisemia. Aseman tilat luentosaleineen ja pienempine kokoushuoneineen sekä ympäröivä ainutlaatuinen luonto muodostavat erinomaisen kokonaisuuden kokousten, symposioiden ja työpajojen järjestämiseen. Hyvät majoitus- ja ruokailumahdollisuudet varmistavat isommankin ryhmän viihtymisen. Tutkimus- ja opetuskäyttöä varten Oulangan tutkimusasemalla on tarjota monipuolinen kenttävälineistö ja ajanmukainen analyysilaboratorio sekä erittäin laadukkaalla mikroskooppilaitteistolla varustettu opetuslaboratorio. Osaava henkilökunta avustaa tarvittaessa käytännön tutkimustyössä. Myös asemalla kerätyt mittavat aikasarja-aineistot ovat tutkijoiden ja opettajien käytettävissä.

 

Materiaalianalyysikeskus (MAKE) tarjoaa analyysi- ja mittauspalvelua sekä yliopistolle että ulkopuolisille yrityksille ja organisaatioille. Keskus toimii ”Open access” toimintaperiaatteella, joten kaikilla tarvitsijoilla on pääsy keskuksen laitteille.

Keskuksessa on hyvin edustettuina erilaiset elektronimikroskopiaan liittyvät kuvantamis- ja analyysimenetelmät ja erilaisten materiaalien spektroskopia. Lisäksi tarjolla on mikroelektroniikan valmistukseen käytettäviä laitteistoja. Laitteiden käytön opastamisesta, ylläpidosta ja niillä tehtävästä palvelutoiminnasta huolehtii 15 asiantuntijan ryhmä useilta eri tutkimusaloilta.

MAKE tuottaa vuositasolla noin 15 000 tuntia analyysipalveluja asiakkailleen. Tällä hetkellä keskuksen palveluja käyttäviä yrityksiä on noin 100 ja asiakasyritysten koko yhden hengen yrityksistä monikansallisiin jätteihin. MAKE:n analyysipalvelut mahdollistavat yrityksille tarvittavan osaamisen ja palvelujen hankkimisen ulkopuolelta kalliiden tutkimuslaiteinvestointien sijaan.

 

Koe-eläinkeskus tarjoaa eläinpalveluja, tiloja ja laitteita eläinkokeellisen tutkimuksen toteuttamiseksi Oulun yliopistossa. Palvelut on suunnattu erityisesti Oulun yliopiston ja yliopistollisen sairaalan tutkijoille sekä erillisten sopimusten mukaisesti ulkopuolisille asiakkaille. Koe-eläinkeskuksen henkilökunta huolehtii eläinten hyvinvoinnista parhaalla mahdollisella tavalla koko eläinten elämän ajan 3R-periaatteita noudattaen.

Koe-eläinkeskuksen palveluihin kuuluu hankkeiden suunnittelussa ja hankelupahakemuksen täyttämisessä sekä hankkeiden toimenpiteiden toteuttamisessa, eläinkirjanpidossa ja tilastoinnissa avustaminen. KEKS tarjoaa maksullisena palveluna myös hankkeen toteuttamisen osittain tai kokonaan sisäisille ja ulkopuolisille asiakkaille. Koe-eläinkeskus järjestää lakisääteistä pätevöittämiskoulutusta hankkeiden toimenpiteiden suorittajille ja suunnittelijoille. KEKSin kurssit ovat avoimia myös ulkopuolisille osallistujille.