Oulun yliopiston TUTLI-projektit

TUTLI (Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa) on Business Finlandin rahoitusinstrumentti, jonka avulla kehitetään tutkimuksesta liiketoimintaa. Tavoitteena on edellytysten luominen uusille startup-yrityksille tai teknologioiden lisensoinnille. 

Oulun yliopisto on saanut vuosina 2012-2018 TUTLI-rahoitusta yhteensä 36 projektiin, joissa kehitetään niin uusia antibiootteja, metallipitoisuuksien mittausmenetelmää kuin videopohjaista analyysiä urheilujoukkueille.

Taulukko 1. Oulun yliopiston TUTLI-hankkeet. Projektin taustalla oleva tutkimuksen fokusalue on merkattu taulukkoon lyhenteillä: D (Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa), E (Elinikäistä terveyttä edistävät molekylääriset ja ympäristötekijät) ja K (Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät).

Projektin nimi aloitusvuosi tutkimuksen fokusalue

perustettu yritys

1. ​Mittausjärjestelmä metallien sulatusuuneihin (Prosessi- ja ympäristötekniikka) 2012 K Luxmet Oy
2. Mittausjärjestelmä kiviaineksen raekoon määrittämiseen, RAIKU (Cemis-Oulu) 2012 K  
​3. Ohjelmisto yritysten kustannuslaskentaan (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu) 2012 D weVision Oy
​4. ​Raman spektroskopian mittausmenetelmä (Sähkötekniikka yhdessä VTT:n ja TTY:n kanssa) 2012 D TimeGate Instruments Oy
5. Sensori elintarviketurvallisuuden seurantaan (Sähkötekniikka yhdessä Åbo Akademin kanssa) 2012 D  
6. Turvallinen tunnistautuminen sähköiseen asiointiin, BIOID (Tietotekniikka) 2012 D WebSecTec Oy
7. Mittalaite vesien metallipitoisuuksien mittaukseen, MEAN (Cemis-Oulu) 2013 K Meoline Oy
8. Mittausjärjestelmä biofilmien detektointiin, MAGBIO (Prosessi- ja ympäristötekniikka) 2014 K  
9. Mittausjärjestelmä alkuainepitoisuuksien mittaukseen, PREMIUM (Sähkötekniikka) 2014 K Sensmet Oy
10. Biosensori insuliinin mittaamiseen syljestä, BIO IN (Cemis-Oulu) 2014 E  
11. Perunajätteen proteiinien erotusmenetelmä, PI2 (Prosessi- ja ympäristötekniikka) 2014 K  
12. Palvelu yksilöllisten suosituksien tekemiseksi tv-ohjelmien katseluun, PCC (Tietotekniikka) 2014 D Valossa Labs Oy
13. Kasviperäisistä antibiooteista uutta liiketoimintaa, CHAIN (Biologia) 2015 E Chain Antimicrobials Oy
14. Aivojen toiminnan mittaus tehohoidossa, BRAINICU (Tietotekniikan osasto) 2015 E, D Cerenion Oy
15. Tietokoneavusteinen radiologian diagnosointisysteemi, CARDS (Sähkötekniikka) 2015 E, D  
16. Ihmisperäinen solujen 3D kasvatusmalli, MyoGel (Hammaslääketiede) 2015 E  
17. Analyysilaite bioetanolin tuotannon optimointiin, MPA (Cemis-Oulu) 2015 K  
18. Kestävä hammashoidon komposiitti, DDC (hammaslääketiede) 2015 E  
19. Rasvahappojohdannaiset silmänpohjarappeuman hoidossa, FAR (Biologia) 2016 E  
20. Tuulivoimaloiden jäätymisolosuhteiden hallintajärjestelmä, ICEMET (Sähkötekniikka) 2016 K  
21. Video-based analytics for team sports, MoreSport (Konenäkö ja signaalianalyysi) 2016 D AISpotter Oy
22. Novel Non-invasive Knee Diagnostic Device, MAKNEE (Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö) 2016 E  
23. Puolukan arvoaineet jalostettuina maailmanmarkkinoille, PULU (Cemis-Oulu) 2016 K  
24. Remotely-readable rheometer with disposable probes, RHEO-DISP (Optoelektroniikka ja mittaustekniikka) 2016 K  
25. Ratkaisu öljyn erottamiseen vedestä, OIL-FILT (Kuitu- ja partikkelitekniikka) 2017 K  
26. Precision morphology analytics for osteoarthritis, MorphoLogic (Lääketieteellinen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö) 2017 E, D  
27. Simple Smart Sensors, S3 (Elektroniikan piirit ja järjestelmät) 2017 D  
28. "A smart furniture" enabling the large data transfer capacity in crowdy environments, iPoint (Mikroelektroniikka) 2017 D  
29.  Tietopohjainen maaperän kosteudenhallinta (Mekatroniikka ja konediagnostiikka) 2017 K  
30. Työkalut matalan kynnyksen suun terveydenhuoltoon, DentSaver (Optoelektroniikka ja mittaustekniikka + Suun terveyden tutkimusyksikkö) 2018 D, E  
31. Hengityselinten toiminnan helppo omamittaus, MobiResp (Biosignaalien analyysi + PEDAGO-tutkimusyksikkö) 2018 D, E  
32. Lightopsy - Älykäs neula biopsianäytteen ottaminen kasvaimesta (Lääketieteellinen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö yhdessä Aalto-yliopiston kanssa) 2018 E  
33. Brazzein - Tehokas Brazzeinin, luonnon oman kalorittoman makeutusaineen, tuottaminen (Protein folding- tutkimusyksikkö) 2018 E  
34. PwrShop.online – Innovative solution for electric mobility (CWC - Verkot ja systeemit) 2018 D  
35. GBRT - Geomet Rolls Breakage Test (Kaivannaisala) 2019 K  
36. LIDAR (optinen tutka) ajoneuvojen automaattisessa ohjauksessa (Elektroniikan piirit ja järjestelmät) 2019 D