University of Oulu, 2016

Yliopistojen uusi rahoitusmalli hyväksytty

Valtioneuvosto hyväksyi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uudet rahoitusmallit torstaina 17.1. Uudet mallit ovat voimassa vuosina 2021–2024. Rahoitusmallit määrittelevät, miten valtion rahoitus jakautuu korkeakoulujen kesken kunakin vuonna.

Rahoitusmallin vahvistamista edelsi lausuntokierros, jolla Oulun yliopisto jätti melko kriittisen lausunnon. Yliopisto kritisoi etenkin mallin painottumista aiempien vuosien tuloksiin. Lausuntokierroksella oli lopulliseen malliin jonkin verran vaikutusta: Malliin tuli siirtymäsäännös, jonka mukaan minkään yksittäisen yliopiston rahoitus ei voi laskea yli kolmea prosenttia vuodessa kahtena ensimmäisenä vuonna. Alakohtaiset erot huomioon ottavissa kertoimissa biologian, maantieteen ja ympäristötieteen koulutusalat siirrettiin korkeamman kustannuskertoimen ryhmään lausuntopalautteen perusteella. Myös toista tutkintoaan suorittavien tutkinnoista saatavan rahoituksen kerroin muuttui ehdotetusta 0,5:stä 0,7:ään.

Oulun yliopisto valmistautuu nyt toimimaan uudella mallilla ja parantamaan tuloksia niillä alueilla, joita malli painottaa. Uudenlaista digitaalista opintotarjontaa ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia tarvitaan lisää, ja koulutuksen merkitys kokonaisuutena kasvaa. Merkitystä on jatkossa entistä enemmän opiskelijapalautteella, valmistumisajoilla ja opiskelijoiden työllistymisellä. Samoin pitkän tähtäimen strategisten suunnitelmien painoarvo kasvaa.

Uusi rahoitusmalli tulee voimaan 1.1.2021. Onnistuminen mallin mittareilla on kuitenkin tärkeää jo nyt, sillä tulosmittarien kolmen vuoden keskiarvojen laskennassa tullaan käyttämään vuosien 2017–2019 tuloksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 17.1.2019

Helsingin Sanomien uutinen 17.1.2019

Viimeksi päivitetty: 18.1.2019