University of Oulu, 2016

Digitaalisia yritysekosysteemejä yli rajan

Ryhmä Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin yrityspalveluorganisaatioita ja korkeakouluja on käynnistänyt DigiProcess-hankkeen, jonka tavoitteena on edistää digitaalisten yritysekosysteemien syntymistä yli maiden rajojen.

Ekosysteemien avulla pohjoisen alueen yritysten on mahdollista kehittää yhteisiä digitaalisia palveluja, uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja sekä toteuttaa teknisiä pilotteja ja yhteistyökokeiluja yhdessä muiden yritysten kanssa. Hankkeen kohdetoimialoja ovat mm.  metalli-, bio-, metsä-, kaivos- ja energia-alat.

Yhteistyön tuloksena pohjoisten alueiden yritysten digitaalinen kyvykkyys kasvaa ja syntyy yhteistyöverkostoja, jotka auttavat yrityksiä vastaamaan digitalisaation tuomiin haasteisiin pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeen alkuvaiheessa hankepartnerit kartoittavat alueen pk- ja teollisuusyritysten yhteistyö- ja digitalisaatiotarpeita. Ensimmäinen isompi yhteistyötapahtuma tullaan järjestämään ensi kesäkuussa Skellefteåssa, jossa Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin kaivosalan pk- ja teollisuusyrityksistä muodostettu ekosysteemi kokoontuu verkostoitumaan ja keskustelemaan digitalisaation mahdollisuuksista kaivosalalla.

Hanketta koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu, jonka lisäksi muita kumppaneita ovat Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyskeskus Oulun yliopistosta, Kemin Digipolis oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Luulajan teknillinen yliopisto ja IUC Norrbotten Ab. Hankkeen toiminta-aika sijoittuu vuosille 2019-2022 ja se on osa Euroopan Unionin rahoittamaa Interreg Pohjoinen- ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää Pohjois-Suomen, -Ruotsin, -Norjan ja saamelaisalueiden kilpailukyvykkyyttä ja vetovoimaa.

Viimeksi päivitetty: 3.12.2019