University of Oulu, 2016

Variksenmarjoja ja älyrehua karjalle

Variksenmarjoissa elävistä bakteereista löydetty antibakteerinen proteiinin osa eli peptidi voi olla uusi keino lypsylehmien utaretulehduksen ehkäisemiseksi. 

Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen koordinoimassa Hyvää karjalle -tutkimushankkeessa selvitetään, miten infektioita estävää antibakteerista yhdistettä voitaisiin käyttää hyväksi lehmien utareita suojaavassa vedinkastoaineessa lypsämisen yhteydessä. Tavoitteena on kehittää uusi vedinkastotuote.

Oululaistutkijat ovat aiemmin todenneet variksenmarjasta löydetyn peptidin purevan erityisen hyvin materiaaleihin tiukasti kiinnittyviin bakteeriperäisiin kerrostumiin eli biofilmeihin. Biofilmeissä kasvavat bakteerit ovat huomattavasti vastustuskykyisimpiä antibiooteille kuin vapaasti kasvavat bakteerit.

Älyä rehun varastointiin

Kansainvälisessä Hyvää karjalle -tutkimushankkeessa on lisäksi tavoitteena edistää hyvälaatuisen säilörehun tuottamista. Tarkoitus on laatia säilörehuvaraston lämpötilajakauman 3D-malli sekä kehittää uudenlainen sauvasensori lämpötilan jatkuvaa seurantaa varten. Lämpötilaseurannalla parannetaan rehun laadun ennakoitavuutta ja siten karjan ruokinnan ennakoivaa suunnittelua. Lisäksi rehupaalien hallintaa ja seurantaa helpottavaa digipaalausta kansainvälistetään tavoittelemalla kansainvälistä paalitietokantaa.

”Hyvää karjalle – laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä” hanketta vetää Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hankkeen innovaatioryhmässä on mukana maatalousyrityksiä neljästä maakunnasta, ProAgria Itä-Suomi, eläinlääkäreitä sekä yritysjäseninä Quanturi Oy, Mtech Digital Solutions Oy ja Chain Antimicrobials Oy. Kansainvälisinä yhteistyökumppaneina on mukana virolaisia, itävaltalaisia, hollantilaisia ja italialaisia tutkijoita ja toimijoita.

Hyvää karjalle -tutkimushanketta esitellään Maataloustieteen päivillä Helsingissä 8.-9.1.

Tutkimus on osa maatalouden European Innovation Partnership (EIP-AGRI) -hankkeita, joissa alkutuottajat ja tutkijat ratkaisevat yhdessä maa- ja metsätaloutta koskevia ongelmia.

Viimeksi päivitetty: 7.1.2020