Suomen ensimmäinen mikroyrittäjyyden koulutus alkaa Oulun yliopistossa

Yrittäjien muuta työikäistä väestöä alhaisempi koulutustaso on muodostunut pullonkaulaksi mikroyritysten kasvulle ja viennille. Oulun yliopistossa alkavan koulutuksen tavoitteena on parantaa mikro- ja yksinyrittäjien henkilökohtaista osaamista, mutta myös jaksamista.

Eurostatin mukaan suomalaisen viennin painopiste on suurissa yrityksissä. Suomessa mikroyritykset (1-9 työntekijää) tuottavat vain 3,8 % viennin kokonaisarvosta, kun vastaava osuus on Ruotsissa 14,2 %.  

Oulun yliopistossa tehtyjen kasvututkimusten mukaan mikroyrityksissä osataan suunnitella tuotteita ja palveluja, mutta niiden kaupallistaminen, yrityksen myyntiosaaminen ja verkostojen hyödyntäminen ontuvat. Myös yrittäjän liiketoiminta- ja johtamisosaamisessa on kehitettävää.

Mikroyrittäjien koulutustarve on noussut esiin Oulun yliopistoon kuuluvan Kerttu Saalasti Instituutin vetämässä valtakunnallisessa mikroyrittäjien vertaisverkostossa. Yrittäjät ovat kokeneet, että olemassa olevia koulutusratkaisuja ei ole rakennettu mikroyrittäjän tarpeisiin; mikroyritykset ovat jo kokonsa puolesta pakotettuja haastamaan totuttuja liiketoimintamalleja, kasvavassa yrityksessä tekemisen määrä ja vaativuustaso saattavat muuttua nopeastikin. Aika- ja paikkasidonnaiset koulutukset eivät myöskään sovellu yrittäjän kiireiseen arkeen.

Mikroyrittäjyyden valtakunnallinen koulutus mahdollistaa joustavan ja jatkuvan oppimisen asuinpaikasta ja ajasta riippumatta, sillä koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opiskeluna yliopiston täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopiston kautta. Osallistuminen ei edellytä aiempia akateemisia opintoja eikä osallistujamäärää ole rajoitettu.

Liiketoimintaosaamista ja digitaalista markkinointia

Mikroyrittäjyyden koulutuksessa tutustutaan mikroyrityksissä tarvittavaan liiketaloudelliseen osaamiseen uusimman tutkimustiedon ja tosielämän yritystarinoiden kautta. Opiskelijat saavat tietoa mm. ketteristä tuotantomenetelmistä, rekrytoinnista ja mikroyritysten digitaalisen myynnin ja markkinoinnin perusteista.

Koulutus soveltuu mikroyrittäjien lisäksi kasvavalle joukolle yksinyrittäjiä sekä yrittämistä suunnitteleville. Koulutus on suunnattu myös yrityspalvelutehtävissä työskenteleville, elinkeinoelämän päättäjille ja vaikuttajille sekä yrittämisestä kiinnostuneille, joille kokonaisuus antaa runsaasti käytännön tietoa ja ymmärrystä mikroyritysten toimintaedellytyksistä ja merkityksestä osana yhteiskuntaa.

Koulutus toteutetaan Kerttu Saalasti Instituutin, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Täydentävien opintojen keskuksen yhteistyönä.

Koulutus alkaa 6.5 kahdella täydennyskoulutuskurssilla .Kursseille voi ilmoittautua  yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen verkkosivujen kautta.  Huom! Aloitusajankohta on siirtynyt huhtikuulta toukokuulle koronavirustilanteen vuoksi.

Osaaminen vahvistaa yrittäjän jaksamista ja luo työpaikkoja

Suomen yrityskannasta 94,3% on mikroyrityksiä. Pääosan uusista työpaikoista arvioidaan syntyvän niihin. Alustatalouden kehittyessä yhä suurempi osa mikroyrityksistä on yksinyrittäjiä.  Mikroyrityksissä yrityksen ja yrittäjän osaaminen, tuottavuus ja hyvinvointi ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa.

Johtaja, professori Matti Muhos, Kerttu Saalasti Instituutti:

”Skaalautuvat mikroyritykset ovat tulevia kasvuvetureita ja viennin suunnannäyttäjiä. Näissä syntyvät uudet avaukset. Kaikki mikroyritykset eivät kuitenkaan hae nopeaa kasvua tai vientiä. Menestys voidaan määritellä myös muilla tavoin kuin liikevaihdon kasvuna. Itsensä toteuttaminen, yrittäjän vapaus, oman ammatillisen tavoitteen toteuttaminen, harrastuksen muuttaminen työksi jne. Yrittäminen on usein myös se kätevin tapa työllistää itsensä hankittuun ammattiin. Jokainen yrittäjä määrittelee menestyksen itse.”

Tutkimusjohtaja, FT Anna-Mari Simunaniemi, Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:

”Uskon, että vahvempi liiketoiminta-, yrittäjyys- ja johtamisosaaminen vähentää henkistä kuormittumista, lisää yrittäjän työkykyä ja auttaa kehittämään yritystoiminnasta tuloksellista. Koulutuksen suorittanut mikroyrittäjä tiedostaa omat vahvuutensa ja ne asiat, joihin hänen itsensä kannattaa keskittyä ja toisaalta ne tehtävät, jotka hänen kannattaa teettää työntekijällä tai yhteistyökumppanin kautta. Koulutus antaa osallistujille rohkeutta, innostusta ja osaamista kehittää omaa liiketoimintaa määrätietoisesti ja strategisesti.”

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on kansainvälinen tutkimusinstituutti, jonka tehtävä on mikroyrityksiin ja niiden elinvoimaisuuteen, kasvuun ja vientiponnisteluihin kohdistuva tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta. Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® kautta Kerttu Saalasti Instituutti koordinoi valtakunnallista kasvuun ja vientiin tähtäävää yritysverkostoa, johon kuuluu yli 300 mikroyritysjäsentä.

 

Viimeksi päivitetty: 23.3.2020