University of Oulu, 2016

Mikroyritysten kasvuverkosto vakiintui Lapissa

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto -hanke on ollut käynnissä vuoden 2017 lopusta syyskuuhun 2020 asti.

Hankkeessa rakennettiin vireä, erityisesti mikroyrityksille suunnattu ja toimialasta riippumaton verkosto. Verkoston toimintamalli on Oulun yliopiston MicroENTREn rakentama ja sitä hyödynnettiin ensimmäistä kertaa Lapissa. Kokonaisuudessaan Rovaniemen ja Meri-Lapin alueen verkostoihin kuuluu 25 yritystä molemmilla alueilla. Verkostot jatkavat toimintaansa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Useat pienet yritykset tai yksinyrittäjät eivät aina miellä itseään ”oikeaksi” yrittäjäksi eivätkä siksi rohkene lähteä mukaan yrityksille suunnattuun toimintaan. Sen sijaan mikroyritysten verkostossa pienikin yrittäjä uskaltaa esittää kysymyksiä ja esitellä toimintaansa.

”Mikroyritykset tarvitsevat ennen kaikkea tilaisuuksia matalan kynnyksen kohtaamiin ja vertaistukeen”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Riitta Uusisalmi Lapin yliopistosta.

Mikroyritykset nostivat tärkeimmiksi verkoston mahdollistamiksi asioiksi henkisen tuen, keskustelut muiden yrittäjien kanssa sekä mahdollisuuden tunteiden purkamiseen.

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto -hanketta (EAKR/Lapin liitto) koordinoi Lapin yliopisto. Kumppaneina olivat Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE, Lapin ammattikorkeakoulu, Digipolis Oy ja Rovaniemen kaupungin yrityspalvelut (ent. Rovaniemen kehitys Oy).

Viimeksi päivitetty: 19.10.2020