Arvostus ja vuorovaikutteinen elinkeinopolitiikka edistävät alueen yrittäjyyttä

Kunnan tai kaupungin aktiivinen vuorovaikutus alueen pk-yritysten kanssa edistää myönteisen yrittäjyysilmapiirin syntymistä ja edistää alueen yrittäjyyttä. 

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskuksessa tehdyn tutkimuksen mukaan heikosta yrittäjyysilmapiiristä kärsivien alueiden tulisi panostaa myös mikro- ja pk-yritysten palvelujen nopeaan saavutettavuuteen sekä luoda mahdollisuudet yrittäjien keskinäiseen vertaistoimintaan.

Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:n tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävala vertaili tutkimuksessaan Seinäjoen ja Kymenlaakson seutukuntien yrittäjyyden ulkoisia ominaispiirteitä kuten yrittäjien kokemuksia alueiden elinkeinopolitiikasta. Seinäjoen seutukunta on ollut pitkään yritystoimintaa mittaavan EK:n Kuntarankingin kärjessä kun taas Kymenlaakson seutukunnat ovat saaneet yrittäjyystutkimuksissa heikkoja tuloksia. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään mistä erot johtuvat.

Kyselytutkimuksessa selvisi, että kymenlaaksolaiset mikro- ja pk-yritykset kokevat saavansa vähemmän arvostusta kuin vastaavat yritykset Seinäjoen seutukunnissa. Lisäksi Kymenlaakson mikro- ja pk-yritykset kokevat jääneensä huomioitta alueensa elinkeinostrategiassa ja sen laadinnassa. Samoin yritysten mielestä Kymenlaaksossa elinkeinotoimijat keskittyvät pikemmin uusien yritysten hankintaan paikkakunnalle kuin kauemmin paikkakunnalla olleisiin yrityksiin. Elinkeinotoimistojen väki nähtäisiin myös mieluusti liikkuvan enemmän kentällä omalla toimistolla istumisen sijaan.

Mikro- ja pk-yritysten sisäisissä ominaisuuksissa, kuten riskinottokyvyssä tai yrittäjyysosaamisessa ei ilmennyt eroja. Kunnan tai kaupungin talouden tilalla ei ollut vaikutusta yrityksen sijoittumiseen.

Vastausten ja avokommenttien perusteella yrittäjät haluavat tulla kuulluksi yrittäjyyttä koskevissa asioissa. Yrittäjät toivovat, että niitä arvostettaisiin ja kuultaisiin esimerkiksi elinkeinostrategiaa koskevassa päätöksenteossa. Yrittäjät toivovat lisäksi nopeahkoa palvelua yrittäjyyteen liittyvissä asioissa sekä vertaisvuorovaikutusmahdollisuuksien lisäämistä muiden yrittäjien kanssa. Vertaistukea ja -toimintaa toivotaan mm. liiketoiminnan arkisiin asioihin, yrityksen kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen.

Viimeksi päivitetty: 13.1.2020