University of Oulu, 2019

Ennätysmäärä yli 17 000 haki Oulun yliopistoon

Oulun yliopiston suomenkielisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin haki 1.4. päättyneessä yhteishaussa ennätysmäärä hakijoita, yhteensä 17 095 hakijaa. Heistä 5 643 eli 33 prosenttia haki ensisijaisesti Oulun yliopistoon. Hakijoiden kokonaismäärä kasvoi viime vuodesta 15 prosentilla eli 2 223 hakijalla.

Eniten hakijoita oli aikaisempien vuosien tapaan lääketieteeseen, kauppatieteisiin, luokanopettajakoulutukseen, hammaslääketieteeseen, logopediaan ja biologiaan.

Hakijamäärä kasvoi useilla aloilla. Eniten kasvua oli maantieteessä, logopediassa, rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa sekä luokanopettajakoulutuksessa. Uusi terveystieteiden kandidaattiohjelma sai lähes 500 hakijaa.

Maisteriohjelmista suosituimpia olivat terveystieteiden alan kolme maisteriohjelmaa (terveyshallintotiede, hoitotiede ja terveystieteiden opettaja), laskentatoimi, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajan koulutus.

Oulun yliopistossa oli yhteishaussa 18.3.-1.4. haettavana yhteensä 2374 aloituspaikkaa kandidaatti- ja maisteriohjelmiin. Opiskelupaikan saa keskimäärin noin 14 prosenttia Oulun yliopistoon hakeneista. Yliopiston tavoitteena on, että valituista hakijoista noin 70 prosenttia on ensikertalaisia eli ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevia. Tammikuussa päättyneessä haussa Oulun yliopiston englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin haki 2314 hakijaa yli sadasta maasta.

Hakijamääriin saattaa tulla vielä tarkistusvaiheessa pieniä muutoksia.

Pääosa Oulun yliopiston uusista opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2020 ja ne ovat luettavissa Omassa Opintopolussa.

Todistusvalinnan ulkopuolelle jäävät ainoastaan arkkitehtuuri ja musiikkikasvatus sekä osa kasvatusalan hakukohteista, joissa hakijan soveltuvuutta mitataan jatkossakin soveltuvuuskokeilla.

Viimeksi päivitetty: 6.4.2020