University of Oulu, 2019

Opiskelijoiden valintaperusteet vuodelle 2020 on julkaistu

Ylioppilastodistukseen nojaava valinta nousee päärooliin kaikissa Suomen yliopistoissa.

Jatkossa pääosa Oulun yliopiston uusista opiskelijoista valitaan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Ylioppilastodistuksen arvosanoihin perustuvia valintoja on Oulussa ollut jo pitkään, mutta nyt käytäntö laajenee kattamaan yliopiston kaikki alat. Todistusvalinnan ulkopuolelle jäävät ainoastaan arkkitehtuuri ja musiikkikasvatus sekä osa kasvatusalan hakukohteista, joissa hakijan soveltuvuutta mitataan jatkossakin soveltuvuuskokeilla.

”Todistusvalinnan painoarvo kasvaa, koska lukiolaiset halutaan yliopistoihin nykyistä nopeammin. Yliopistoon on kuitenkin edelleen monta reittiä”, sanoo Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä.

Ylioppilastodistuksen arvosanojen pisteytys on kansallisesti yhdenmukainen. Eri alat voivat halutessaan painottaa eri oppiaineita eri tavoin, mutta oleellista on, että saman alan hakijat pisteytetään jatkossa joka yliopistoon samalla tavalla.

Kaikki Oulun yliopiston valintaperusteet kevään 2020 yhteishakua varten on julkaistu. Tiedot hakukohteista sekä niiden valintaperusteista ovat saatavilla yliopiston verkkosivuilta.

Todistuspisteiden ohella hakijoita valitaan jatkossakin valintakokeilla, joita Oulun yliopistossa järjestetään yhä jokaisessa hakukohteessa. Oulun yliopiston valintakokeissa ei edellytetä ennakkoon luettavaa kirjallisuutta, vaan kokeet perustuvat joko kokeessa jaettavaan materiaaliin, lukion oppimäärään tai näiden yhdistelmään. Valintakokeiden aikataulu keväälle 2020 on löydettävissä verkkosivuilta.

Korkeakoulujen yhteishaku suomenkielisiin koulutuksiin on 18.3.–1.4.2020.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Viimeksi päivitetty: 4.11.2019