Eurooppalaiselle koulutusalueelle 24 uutta Eurooppa-yliopistoa – Oulun yliopisto mukana

Euroopan komissio on julkistanut 24 uutta Eurooppa-yliopistoa, jotka liittyvät korkeakoulujen vuonna 2019 valittuihin ensimmäisiin 17 yhteenliittymään. Oulun yliopisto on mukana näissä 24 uudessa Eurooppa-yliopistossa.

Eurooppa-yliopistot ovat eri puolilla Euroopan unionia sijaitsevien korkeakoulujen kansainvälisiä yhteenliittymiä. Ne toimivat yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja yhteiskuntien hyväksi.  

Erasmus+ -ohjelmasta ja Horisontti 2020 -ohjelmasta saatavan taloudellisen tuen avulla ne parantavat eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, osallistavuutta, digitalisaatiota ja houkuttelevuutta. Lue lisää Euroopan komission nettisivuilla.

Oulun yliopisto kuuluu UNIC-verkostoon (The European University of Post-Industrial Cities), jossa muut yliopistot ovat Bilbaon, Bochumin, Corkin, Istanbulin, Liègen, Rotterdamin ja Zagrebin yliopistot ovat asettaneet tavoitteeksi lisätä liikkuvuutta ja osallisuutta monimuotoisissa yhteiskunnissa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan verkostot pyrkivät rakentamaan eurooppalaisia korkeakoulukampuksia, jotka tarjoavat opiskelijoille ja henkilökunnalle joustavia mahdollisuuksia liikkua, opiskella ja tutkia saumattomasti, niin fyysisesti kuin virtuaalisestikin. Yhteistyö ei rajoitu ainoastaan opiskeluun ja oppimiseen, vaan verkostojen kautta rakennetaan ja testataan käytänteitä esimerkiksi rajat ylittävälle laadunvarmistukselle ja opintohallinnolle.

Opetushallituksen mukaan hakukierroksella myönnettiin yhteensä 205 miljoonaa euroa. Kullekin verkostolle myönnettiin enimmillään 5 miljoonaa euroa kolmeksi vuodeksi. Lisäksi kukin verkosto voi myöhemmin hakea 2 miljoonaa Horsontti 2020 -ohjelman rahoitusta tutkimusyhteistyön kehittämiseen. Hakukierroksella jätettiin 62 hakemusta, ja suomalaiset korkeakoulut olivat mukana 17 hakemuksessa.

Viimeksi päivitetty: 19.8.2020