5G VIIMA, project kick off

Jättihanke kirkastaa 5G-verkon teollisia mahdollisuuksia

5G muuttaa yhteiskuntaa enemmän kuin edelliset kaksi verkkosukupolvea.

GSM eli 2G oli mullistava henkilökohtaisen kommunikoinnin osalta. Se toi globaalin langattoman yhteyden, säätely vapautui ja syntyi paljon uusia operaattoreita. Lisäksi komponentit halpenivat niin, että tavallisilla ihmisillä oli varaa omaan kannettavaan puhelimeen. Sittemmin 3G esitteli mobiili-internetin ja 4G toi siihen tarvittavan tiedonsiirtonopeuden. Ihmisten henkilökohtaisiin kommunikaatiotarpeisiin liittyvien ongelmien ratkaiseminen on jo hyvin pitkällä.

 

Nyt alkaneessa 5G VIIMA -projektissa tutkitaan, miten kehittyvä 5G-teknologia soveltuu henkilökohtaisten palveluiden sijaan teolliseen käyttöön.

-Käytännössä tämä tarkoittaa, että otetaan verkkoteknologiasta tuoreimmat keksinnöt sekä ICT-teollisuuden tuoreet innovaatiot, kuten videoanalytiikka, sensorointi, autonomiset laitteet, uudet käyttölaitteet esimerkiksi VR- ja AR-alueille ja testataan ja tutkitaan, miten teolliset ympäristöt saataisiin hyödyntämään enemmän digitalisaatiota ja langattomuutta.  Projektissa pyritään luomaan ja kokeilemaan ratkaisuja, jotka tuovat todellista arvoa teollisessa käytössä.  Samalla analysoidaan myös liiketoimintaympäristöä eli miten arvoketjut teollisissa ratkaisuissa muodostuvat ja kuinka verkkoja ja dataa hallitaan ja omistetaan.  Projekti on osa Oulun yliopiston 6G Flagshipia, Suomen Akatemian tutkimuksen lippulaivaamme, projektia vetävä Olli Liinamaa täydentää.

 

Tutkimus on tärkeää, panostukset ovat merkittävät

 

Kaksivuotisen 5G VIIMA -projektin koordinaattorina toimii Oulun yliopisto. Rahoittajina ovat Business Finland sekä yritykset itse. Akateemisen tutkimuksen osuus on kuusi miljoonaa euroa.  Kokonaisbudjetti lähes kolminkertaistuu, kun mukaan lasketaan yritysten rinnakkaishankkeiden tuotekehitys- ja tutkimusinvestoinnit. 5G VIIMA onkin suurin kansallinen 5G:n sovelluksia tutkiva ja kokeileva projekti 5G-testiverkkoalustalla. Projektissa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä Suomen 5G-testiverkkoekosysteemin kanssa.

-5G VIIMA on hyvä esimerkki siitä mikä Connected Intelligent Industries Finland -ohjelmassamme on keskeistä; älykkäiden teollisten ratkaisujen kehittäminen globaaleille markkinoille yhteistyössä teollisuuden ja tutkimuslaitosten kanssa. Näin rakennetaan tietoon pohjautuvia digitaalisia arvoketjuja, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä uudistuvalle suomalaiselle teollisuudelle, sanoo ohjelmapäällikkö Toni Mattila Business Finlandista.

Projektissa toimivat yritykset tarjoavat todelliset teolliset ympäristöt ja runsaasti teollisuuden reaaliarkeen liittyviä haasteita, jotka liittyvät esimerkiksi logistiikkaan, turvallisuuteen, ylläpitoon, opastukseen ja kulkuoptimointiin. Kaikkiaan käytetään neljää testipaikkaa teollisuusympäristöissä. Oulussa paikkoja ovat satama sekä tukiasematehdas, Tampereella satamalaitteiden testialue ja Espoossa sähköverkko Otaniemessä. Jokaiseen tehdään 5G-verkko paikallisesti.

-5G VIIMA on loistava hankekokonaisuus 5G:n erilaisista teollisista käyttömahdollisuuksista. Hanke tuottaa arvokasta tietoa matkaviestinverkkojen uudenlaisista käyttötapauksista sekä niiden asettamista vaatimuksista käytännön 5G-toteutuksille. Tämä helpottaa jatkossa 5G:tä hyödyntävien järjestelmien ja palveluiden käyttöönottoa, kertoo Marjo Uusi-Pantti, 5G Momentum -ekosysteemin projektipäällikkö Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Tutkimusorganisaatiot, yritykset ja viranomaiset muodostavat hyvän ekosysteemin, mikä varmistaa, että projektissa tehdään oikeita asioita todellisiin tarpeisiin toimivalla tavalla. Nämä asiat ovat keskeisiä: äärimmäinen luotettavuus, tuotettavan palvelun varmistettu laatu, minimoitu verkkoviive, sensorointi, datan kerääminen ja käyttö, tekoälyn hyödyntäminen, automaatio, matala energian kulutus ja pilvipalvelut sekä virtualisointi. Nämä megatrendit muuttavat yhteiskuntia merkittävästi, kun 5G tulee vähitellen kriittisten infrastruktuurien yhteysratkaisuksi.  

 

Tutkimusosapuolet ovat Oulun yliopisto, Aalto yliopisto, Tampereen yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja VTT. Yritykset tekevät omissa rinnakkaishankkeissaan käytännön sovelluksia ja ratkaisuja. Tällä hetkellä mukana olevat yritykset aakkosjärjestyksessä ovat ABB, Attracs, Augumenta, Kalmar, Efora, FinCloud, Finwe, Fin-Terpuu, Herman Andersson, Kaitotek, MediaTek, Nokia, Oulun Satama, Pölkky, Realmax, Solita, StoraEnso, Telia, Tieto, Uros, Valmet Automation, Valossa. 

Yritykset luonnollisesti avaavat omia tavoitteitaan ja projektisisältöjään itse.

Viimeksi päivitetty: 25.4.2019