University of Oulu, 2016

Päätökset syksyllä 2020 käynnistyvistä akatemiahankkeista, akatemiatutkijoista ja tutkijatohtoreista valmistuivat: Oulun yliopistoon rahoitusta 13 hankkeelle ja 8 tutkijalle

Suomen Akatemia on tehnyt päätökset 1.9.2020 käynnistyvän rahoituskauden akatemiahankkeista, akatemiatutkijoista ja tutkijatohtoreista. Oulun yliopistossa aloittaa 13 uutta akatemiahanketta, 7 tutkijatohtoria ja 1 akatemiatutkija. Yhteensä Oulun yliopiston tutkijat saivat rahoitusta yli 10 miljoonaa euroa.

Tekniikan ja luonnontieteiden alalla nyt myönnetyn rahoituksen avulla tutkitaan esimerkiksi tulevaisuuden energiajärjestelmiä, virtuaalitodellisuutta ja tekoälyä. Myös havupuiden puunmuodostuksen säätelyn tutkimusta käynnistyy.

Terveyden tutkimuksen rahoitusta myönnettiin mm. sydänperäisen äkkikuoleman, sydänfibroosin, autoimmunisaation ja immuunijärjestelmän tutkimukseen.  

Ihmistieteissä rahoitusta myönnettiin mm. opettajan työn moninaistuvien suhteiden tutkimukseen sekä yhteistyössä nuorten kanssa toteutettavaan monilajisten yhteisöjen ja vaihtoehtoisten kestävien tulevaisuuksien tutkimukseen.Akatemiahankkeet 1.9.2020-31.8.2024

Markku Juntti: Energiatehokas mobiiliradioverkko: menetelmät ja optimointi (Konsortio: EERA) 

Juhani Junttila: Sepelvaltimotautiin liittymättömän sydänperäisen äkkikuoleman erityispiirteet ja genetiikka

Risto Kerkelä: Molekulaariset mekanismit sydämen ikääntymisen, fibroosin ja vajaatoiminnan säätelyssä

Li Liu: LESLearn: Nimeämisten, energiankulutuksen ja näytemäärän suhteen tehokkaat piirre-esitykset ja oppiminen konenäössä 

Soile Loukusa: Pragmaattinen kommunikaatio ja sen yhteydet mielen teoriaan ja toiminnanohjaukseen tyypillisessä kehityksessä ja autismikirjon häiriössä. Suomalaisten ja italialaisten lasten kulttuurien välinen monimenetelmätutkimus. 

Aleksandar Mishev: QUAntification of Spectral and Angular characteristics of extreme solar eRuptive Events (QUASARE)

Jan Nissinen: Integroituja CMOS laserajureita ja aikaportitettuja ilmaisinmatriiseja pieneen puettavaan optiseen lähetin-vastaanottimeen aikaerotteisessa optisessa kuvantamisessa 

Pauliina Rautio: Kansalaisia rottien kanssa. Kansalaistieteestä kohti ei-ihmiskeskeistä kasvatusta yhteistyössä nuorten ja haastavien kaupunkikumppanien kanssa (CitiRats)

Kaisa Tasanen-Määttä: Autoimmunisaation riskitekijät ja mekanismit pemfigoidissa

Minna Uitto: Opettajan työn moninaistuvat suhteet (RELA)

Juha Vaara: Magneettisen resonanssin fysiikan monimittakaavasimulaatiot

Juha Veijola: Äidin raskauden aikainen immuunijärjestelmän aktivoituminen (Konsortio: MIAS-BD)

Rajaram Venkatesam: Lipidien kuljetuksen rakenteellinen perusta mykobakteereissa 
 

Tutkijatohtorit 1.9.2020-31.8.2023

Jack Lin: Kosmisen elämän ymmärtäminen synkrotronisäteilyn, termodynamiikan ja Enceladuksen tutkimuksen avulla 

Xin Liu: Win or lose? Emotion AI via identity-free body language recognition and understanding

Jean-Nicolas Louis: NEXUS4EU - Nexus-lähestymistapaa hyödyntävä malli tulevaisuuden energiajärjestelmiin yhdistämään vaikutukset energiaan, veteen ja ympäristöön

Akseli Mansikkamäki: Yksittäismolekyylimagneettien dynaamiset magneettiset ominaisuudet

Matti Pouke: PIXIE - Uskottavuusparadoksit pienen mittakaavan virtuaalitodellisuudessa 

Antti Rajala: Konkreettien utopioiden pedagogiikka: Nuorten toimijuus ja ilmastoaktivismi opetuksessa

Ville-Valtteri Visuri: Valokaariuuniprosessin datavetoisen mallintamisen ja ohjauksen avulla kohti CO2-köyhää teräksenvalmistusta
 

Akatemiatutkija 1.9.2020-31.8.2025


Soile Jokipii-Lukkari: Kohti havupuiden puunmuodostuksen säätelyn ymmärtämistä


Lisätietoa rahoituspäätöksistä Suomen Akatemian verkkosivuilla 

Viimeksi päivitetty: 17.6.2020