Maantieteilijä Anssi Paasi Vuoden Professoriksi

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi maantieteen professorin Anssi Paasin Oulun yliopistosta. Valinta julkistettiin Communicatio Academica -tapahtumassa Vaasassa 17.1.2020.

Vuoden Professori Anssi Paasia pidetään kansainvälisesti tunnetuimpana, arvostetuimpana ja siteeratuimpana suomalaisena ihmismaantieteilijänä. Paasin tutkimustyötä kuvaavat monitieteisyys ja ennakkoluulottomuus. Tutkimusaiheet ovat juuri nyt hyvin ajankohtaisia: rajat, humanitaarinen maahanmuutto, nationalismi.

Professori Paasi on myös puhunut ja puhuu vahvasti perustutkimuksen merkityksen puolesta, totesi Professoriliiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto esitellessään Vuoden Professori -valinnan perusteluita.

”Perustutkimus tuottaa uutta teoreettista ja empiiristä tietoa, joita tarvitaan sovellusten ja kehittämistyön pohjana. Molemmat tukevat toisiaan. Perustutkimusta tarvitaan myös laadukkaan opetuksen pohjaksi”, Anssi Paasi sanoo.

Professori Paasi (64) on toiminut maantieteen professorina Oulun yliopistossa vuodesta 1989. Akatemiaprofessorina hän oli vuosina 2008–2012. Paasi johti Suomen Akatemian RELATE-huippuyksikköä vuodet 2014–2019. Molemmat olivat ensimmäisiä maantieteen alalla. Huippuyksikössä oli tutkimusryhmiä Oulun, Tampereen ja Helsingin yliopistoista.

Alue- ja rajatutkimuksen merkitys vahvistunut

Anssi Paasin tutkimusala on poliittinen maantiede ja rajatutkimus. Paasin väitöskirjatutkimuksessaan The Institutionalization of Regions: Theory and Comparative Case Studies (1986) kehittämä alueteoria on ihmismaantieteen alalla kansainvälisesti tunnettu. Territories, Boundaries and Consciousness (1996) on rajatutkimuksen alan klassikko.

Paasin tutkimusalan merkittävyys on viime aikoina vain noussut humanitaarisen muuttoliikkeen kasvun ja nationalismin nousun myötä. ”Sekä alueiden että rajojen tutkimus on ollut kovassa nosteessa 1990-luvulta alkaen, ja ihmisten lisääntynyt liikkuvuus on vain vahvistanut näiden teemojen merkitystä”, hän kertoo.

RELATE-huippuyksikön tuore (2019) Routledgen kustantama toimitettu teos Borderless World for Whom? Ethics, Moralities and Mobilities pureutuu kansainvälisen muuttoliikkeen, matkailun, etiikan ja rajojen suhteisiin. Alueiden ja territorioiden moninaisia merkityksiä käsittelevä laaja, Paasin englantilaisten kollegoiden kanssa toimittama teos puolestaan ilmestyi vuonna 2018.

Huippuyksikkökauden päättymisen jälkeen Paasi jatkaa edelleen tutkimuksiaan poliittisen maantieteen alaan liittyvien teemojen parissa.

Paasi on ollut koko uransa ajan tutkimuksellisesti hyvin tuottelias. Hänen tieteellinen julkaisuluettelonsa sisältää yli 270 nimikettä. Monet tutkimukset on julkaistu kansainvälisissä huippusarjoissa. Paasi on toiminut myös merkittävissä tutkimuksen arviointitehtävissä, muun muassa viimeksi Euroopan tutkimusneuvoston ERC-hakemusten arviointipaneelien jäsenenä.

Opetustyössään Anssi Paasi on pyrkinyt yhdistämään huippututkimuksen ja luentokurssit kiinteästi yhteen. Hän on organisoinut lukuisia kansainvälisiä tohtorikoulutustilaisuuksia Suomen Akatemian rahoittaman maantieteen tutkijakoulun puitteissa 1990- ja 2000-luvuilla. Väitöskirjoja hän on ohjannut toistakymmentä.

Suomalaisen tiedeakatemian jäseneksi Paasi kutsuttiin vuonna 2001. Hänen tieteellisiä artikkeleitaan on palkittu kansainvälisillä palkinnoilla. Vuoden Professori -valinnan palkintosumma on 20 000 euroa.

Professori Anssi Paasi on puhunut ja puhuu vahvasti perustutkimuksen merkityksen puolesta. ”Perustutkimus tuottaa uutta teoreettista ja empiiristä tietoa, joita tarvitaan sovellusten ja kehittämistyön pohjana ja sitä tarvitaan myös laadukkaan opetuksen pohjaksi.” Kuva: Lasse Lehto

 

Pääkuva: Anssi Paasi. Kuva: Maiju Pohjanheimo

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.2.2020