University of Oulu, 2016

Uusia väyliä päästä yliopistoon

Oulun yliopisto laajentaa merkittävästi hakijoiden mahdollisuuksia päästä suorittamaan yliopistotutkintoa avoimen yliopiston opintojen perusteella. Valintatavan osuus on jatkossa lukuisilla aloilla jopa 10 prosenttia valituista.

Yliopistoon haluavilla on jatkossa yksi lisäkanava päästä suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoja. Niin sanottu avoimen väylä merkitsee, että hakija voi tulla yhteishaussa hyväksytyksi yliopistoon suoritettuaan riittävän menestyksekkäästi ennalta ilmoitetun määrän kaikille avoimia opintoja. Avoimen väylää suunnitellaan Oulun yliopistossa ensi vuonna 23 hakukohteeseen, kun se oli tänä vuonna mukana vain kolmessa hakukohteessa.

Vaadittavien opintojen määrä vaihtelee 10 opintopisteestä 60 opintopisteeseen. Yksi opintopiste on laskennallisesti noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Valintaperusteet määrittelevät, millainen kokonaisuus avoimen yliopiston opintoja opiskelijan on suoritettava, jotta hän voi hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Oulun yliopistossa myös avoimen väylän hakijoilta vaaditaan yleinen korkeakoulukelpoisuus eli tavallisesti toisen asteen tutkinto.

Aloja tekniikasta kasvatustieteisiin

Kevään 2020 yhteishaussa avoimen väylä avautuu omana Opintopolussa olevana hakukohteenaan näille Oulun yliopiston aloille, joilla tehdään kansallista valintayhteistyötä: kauppatieteet, tietotekniikka, konetekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, prosessitekniikka, ympäristötekniikka sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Hakija valitsee avoimen väylän hakukohteeksi, jonka hän asettaa mieluisuusjärjestykseen suhteessa muihin hakukohteisiinsa.

Lisäksi avoimen väylän reittejä suunnitellaan Oulussa ensi vuodeksi näille aloille: englannin kieli, ruotsin kieli, suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus, saamen kieli, historia ja tieteiden ja aatteiden historia, informaatiotutkimus, kulttuuriantropologia ja arkeologia, logopedia, kasvatustieteet, varhaiskasvatus, tietojenkäsittelytiede, matematiikka ja fysiikka, kemia, maantiede, biologia ja biokemia. Näissä hakukohteissa hakija valitsee Opintopolussa vain haluamansa oppiaineen ja avoimen väylä on yksi mahdollinen tapa tulla valituksi.

”Tavoitteemme on joustavoittaa ja sujuvoittaa hakeutumista yliopistokoulutukseen. Olen erittäin iloinen, että Oulun yliopisto voi tarjota eri aloista kiinnostuneille hakijoille näin laajan kirjon avoimen väyliä”, sanoo yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä.  

Pääsääntöisesti avoimen väylän kautta otetaan noin 10 prosenttia kaikista valituista niillä aloilla, joilla väylä otetaan käyttöön. Aiemmin väylän kautta on hyväksytty lähinnä yksittäisiä opiskelijoita.

Opiskelu edullista, ilmoittautua voi jo kesällä

Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista mutta edullista. Opintomaksu on 15 euroa/opintopiste. Joissain oppiaineissa väyläopinnot on voitu määritellä maksuttomiksi.

Kauppatieteen opinnot alkavat avoimessa yliopistossa tänä kesänä 31. heinäkuuta. Niihin voi ilmoittautua jo nyt. Muu väyläopintojen tarjonta alkaa syksyllä, ja ilmoittautuminen niihin alkaa kasvatustieteissä 1. elokuuta ja muissa aineissa 14. elokuuta. Ripeästi suoritetuilla opinnoilla on mahdollista osallistua kevään 2020 yhteishakuun avoimen väylää käyttäen.

Valintaperusteissa on tarkemmat tiedot itse opinnoista ja muuta hakemiseen liittyvää tietoa, joten valintaperusteet kannattaa käydä tarkistamassa ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston opintoihin. Valintaperusteet vahvistuvat vaiheittain kesän tai alkusyksyn aikana avoimen väylän verkkosivuille.

Oulun yliopiston avoin yliopisto

Tiedustelut avoimen väylistä: avoin.yliopisto@oulu.fi

Hakuneuvonta: hakijapalvelut@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 23.5.2019