University of Oulu, 2016

Yliopiston oppimateriaalit jatkossa Avoimen oppimiseen kirjastoon helposti saavutettaviksi 

Oulun yliopisto on päivittänyt Avoimen oppimisen periaatteitaan. Opettajien avoimeksi tekemiä oppimateriaaleja voi jatkossa löytää Avointen oppimateriaalien kirjastosta, joka tarjoaa opettajille ja oppijoille yhteisen, pysyvän ja näkyvän paikan erilaisille oppimateriaaleille. 

Avoimet oppimateriaalit ovat maksuttomaan käyttöön vapaasti tai vähin rajoituksin annettuja opetus-, oppi- ja tutkimusmateriaaleja. Oppimisen avoimuus ja saavutettavuuden kohentaminen laajentavat oppimaan pääsyä ja madaltavat esteitä.

Nyt päivitetyt linjaukset kuuluvat Oulun yliopiston avoimen ja vastuullisen tutkimuksen periaatteisiin ja ovat kiinteä osa yliopistoyhteisön toimintaa ja käytäntöjä, joiden avulla edistetään julkisin varoin tuotetun tiedon avointa hyödyntämistä sekä tieteessä että yhteiskunnassa.

Avointen oppimateriaalien kirjasto mahdollistaa eri hankkeiden ja yksittäisten ihmisten tuottamille materiaaleille pitkäikäistä käyttöä sekä näkyvyyttä. Kirjaston tarkoituksena on tehdä avoimen oppimateriaalin löytäminen mahdollisimman helpoksi opettajille, oppijoille ja kaikille kansalaisille.

Avointen oppimateriaalien kirjastopalveluun voidaan helposti viedä ja ottaa käyttöön kaikki oppimateriaalit tiedostomuodosta riippumatta, eli opettajan ei tarvitse vaihdella videopalvelun, slidepalvelun ja muiden palveluiden välillä. Kirjastoon on mahdollista tallentaa myös pelkät metatiedot sekä linkit alkuperäisiin materiaaleihin, eli jatkossakin esimerkiksi yliopiston Vimeo-palvelua voi hyödyntää. Loppuvuodesta 2020 oppimateriaaleille tulee saataville kansalliskirjastojen hallinnoima pysyvä yksilöllinen tunniste (URN:NBN), joka toimii internetlinkkinä ja mahdollistaa viittaamisen avattuihin oppimateriaaleihin. Vuoden 2021 alusta lähtien Avointen oppimateriaalien kirjastoon tallennetut metatiedot haravoidaan myös Oulun yliopiston kirjaston Finna-käyttöliittymään.

”Pysyvä oppimateriaalien tunniste ja metatiedot ovat edellytys opettajan avoimella opetuksella meritoitumiselle. Näiden palveluiden osalta yliopisto välttyy omien tietojärjestelmien kalliilta ja usein hitaalta kehittämistyöltä Kansallinen Avointen oppimateriaalien kirjastopalvelun avulla”, kertoo Miki Kallio, tiedepoliittinen erityisasiantuntija. "Oulun yliopisto onkin päättänyt suositella henkilökunnalleen kansallista Avointen oppimateriaalien kirjastoa oppimateriaalien avaamiseen”. 

Oulun yliopiston Avoimen oppimisen periaatteissa edellytetään myös oppimateriaalien saavutettavuutta, jotta oppimateriaalit ovat mahdollisimman käytettäviä kaikille, esimerkiksi videoiden tekstitysten avulla. Saavutettavuus on olennainen osa opetuksen digitalisointia ja saavutettavuusdirektiivi asettaa vaatimuksia verkkopalveluille.

Avointen oppimateriaalien kirjaston ovat keväällä julkistaneet opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallitus. Palvelu sijaitsee Suomessa ja sen tuottajana toimii CSC - Tieteen tietotekniikan keskus. “Avointen oppimateriaalien kirjastoon tehdään tarvittaessa parannuksia ja meille onkin tärkeää, että palvelun käyttö on mahdollisimman luontevaa ja opettajien sekä oppijoiden tarpeeseen vastaavaa. Keräämme jatkuvasti palautetta ja käymme mieluusti vuoropuhelua aiheesta”, kertoo hankkeen koordinaattori Anna Lindfors CSC:ltä.

Lue lisää Oulun yliopiston Avvautumisia-blogista >  
 

Viimeksi päivitetty: 30.9.2020