Bioalan tutkimuspalveluja Biocenterista

Oulun yliopistossa toimiva Biocenter Oulun tutkimuspalvelut tarjoaa yrityksille ja erilaisten tutkimusyhteisöjen käyttöön laajan tutkimuslaitteiston ja niihin liittyvät palvelut. Palvelut sopivat erityisesti biokemian ja biolääketieteen alalla toimiville yrityksille, joilla ei ole omaa laitekantaa, ja jotka esimerkiksi haluavat testata jonkin menetelmän toimivuutta.

Biocenter Oulun koordinaattorin Pirkko Huhtalan mukaan tutkimuspalvelujen oma henkilökunta voi toteuttaa bioalaan liittyvät mittaukset, testaukset ja analyysit suunnittelusta lopputuloksiin saakka. Myös yritys itse voi käyttää osaa laitteistoja omatoimisesti henkilökunnan opastuksen jälkeen.

”Palvelu räätälöidään yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Käytettävissä on pitkän koulutuksen saanut tutkijataustainen henkilökunta, joka on menetelmien ja laitteistojen osalta ajan hermolla.

Biocenter Oulun tutkimuspalveluissa voi selvityttää esimerkiksi proteiinien ominaisuuksia, laajan sekvenssointilaitteiston avulla on mahdollista tehdä DNA- ja RNA-analyyseja. Kudoksia ja soluja voi kuvantaa erilaisten valo,- laser- ja elektronimikroskopian menetelmien avulla. Palvelujen hinnoittelu on maltillinen.

Biocenter Oulun tutkimuspalveluita:

Sekvensointipalvelut ja laitteistot erilaisiin DNA/RNA analyyseihin
 
Biologisten systeemien mallinnus ja simulointi
 
Proteiinien karakterisointi, kiteytys ja rakenteen tutkiminen
 
Proteiinien geelierotus, biofysikaaliset mittaukset, aminohappoanalyysit ja LC/MS-rakenneanalyysit
 
Kudosten ja solujen kuvantaminen ja analysointi erilaisten valo-, laser- ja elektronimikroskopian menetelmien avulla
 
Virus-välitteinen geenien siirto ja genomin muokkaus (mm. CRISPR-geenin inaktivointi, RNAi-geenihiljennys) ja virusvektorien tuotanto
 
DNA:ta eristetään verinäytteistä
Pääkuvassa analysoidaan kudosnäytteitä

Viimeksi päivitetty: 17.6.2019