Dennis suosittelee Oulun yliopistoa: ”Täällä onnistuminen on palkitsevaa”

Dennis Kelley ja Ahnaf Ahmad ovat saaneet kokea Oulun ankaran talven ja lempeän kesän. He ovat kansainvälisiä opiskelijoita, joilta ei puutu arktista asennetta.

Kansainväliseen ISB-opiskelijakyselyyn vastanneet kertovat olevansa tyytyväisiä Oulun yliopistoon. Peräti 96 % vastanneista koki olevansa onnellisia yliopistossa. Opiskelijat tunsivat olonsa tervetulleiksi ja kiittelivät saaneensa opettajilta helposti apua. 

Markkinoinnin opiskelija Dennis Kelley, 32, on samaa mieltä enemmistön kanssa.

"Rakastan Oulussa asumista. Yliopiston läheisyys luontoon on upeaa. Myös opiskeluissa kiinnitetään huomiota kestävyyteen ja ympäristöasioihin, mikä on hienoa. Moni muu yliopisto voisi ottaa mallia Oulun yliopiston eteenpäin katsovasta asenteesta", Kelley kertoo.

Myös langatonta tietoliikennetekniikkaa opiskeleva Ahnaf Ahmad, 28, viihtyy Oulussa. Hän kertoo löytäneensä kavereita monista kansainvälisistä tapahtumista ja järjestötoiminnan parista.

"Olen ollut mukana UniOulu Ambassador -ohjelmassa, OuluES:n hallituksessa sekä vapaaehtoisena Polar Bear Pitchingissä. Olen opiskelujeni aikana osallistunut aktiivisesti erilaisiin projekteihin ja sitä kautta verkostoitunut sekä kansainvälisten että suomalaisten opiskelijoiden kanssa", Ahmad kertoo. Verkostoituminen ja osallistuminen ovat tuoneet Ahmadin muutoin teknillisiin opintoihin myös itsensä kehittämisen taitoja. 

Vastuullisuus ja osallistuminen tuovat sisältöä opiskeluun

Oulun yliopiston koulutus on laadukasta, sillä kansainvälisten opiskelijoiden tyytyväisyys koulutukseen on parantunut jatkuvasti vuodesta 2010 lähtien. Tänä vuonna Oulun yliopisto menestyi Suomen toiseksi parhaiten koulutukseen liittyvissä mittareissa kansainvälisten opiskelijoiden kyselyssä.

Man with laptop in Tellus

Ahnaf Ahmad on tyytyväinen siihen, että Oulun yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia tutustua myös yritysmaailmaan erilaisten kurssien, kuten Avanto-ohjelman kautta.

Opiskelijat olivat tyytyväisiä myös opiskelujen ulkopuoliseen toimintaan. Vapaa-ajan puolelta internetyhteydet, kerho- ja järjestötoiminta sekä elinkustannukset saivat merkittävästi parempia arvioita kuin muissa Suomen yliopistoissa. Samaan aikaan opiskelijat kokivat kuitenkin, etteivät ole saaneet ystäviä paikallisista opiskelijoista.

"Se on samanlaista kaikkialla, kansainväliset opiskelijat viihtyvät omissa porukoissaan", Kelley kertoo.

Vaikka kavereiden löytäminen paikallisista ei ole kaikista helpointa, sekin onnistuu. Kelley on itse löytänyt suomalaisen tyttöystävän. Ahmad paljastaa hänkin löytäneensä monia kavereita ja läheisiä ystäviä paikallisista opiskelijoista.

Haasteena työelämään siirtyminen

International Student Barometer on kansainvälisille opiskelijoille suunnattu kysely, jolla kerätään palautetta kansainvälisten opiskelijoiden tyytyväisyydestä. Kyselyn mukaan kansainväliset opiskelijat toivoisivat enemmän työelämäpalveluita. Opiskelijat arvostivat yliopiston tutkimuksen vahvuutta, mutta kertoivat työelämärelevanssin jääneen ohueksi opiskelujen aikana. Työpaikkojen etsiminen Oulusta oli osoittanut monelle kansainväliselle opiskelijalle hankalaksi.

Sekä Kelley että Ahmad kertovat olevansa sekä ymmärtäväisiä että harmistuneita paikallisten yritysten haluttomuuteen palkata kansainvälisiä opiskelijoita.

"Ymmärrän yritysten näkökulman. Jos työssä vaaditaan viestintää suomenkielisten kanssa, tietysti siihen palkataan mieluimmin suomenkielinen ihminen. Toisaalta jos työ on täysin tekninen ja yritys kansainvälinen, toivon, että yritykset palkkaisivat pätevimmän henkilön kansalaisuuteen katsomatta", Ahmad sanoo.

Kelley ajattelee, että yritysten pitäisi palkata enemmän kansainvälisiä opiskelijoita. Markkinoinnin opiskelijana hän uskoo voivansa tarjota paikalliselle yrityksille asiantuntijuutta kansainvälisestä näkökulmasta.

"Varsinkin jos yritys haluaa päästä kansainvälisille markkinoille, kansainvälinen perspektiivi markkinoinnissa voi olla hyödyksi", Kelley kertoo.

Molemmat kertovat olevansa liian kiireisiä opiskelujensa kanssa, jotta aikaa jäisi suomen kielen oppimiseen.

"Haluaisin jäädä tänne, mutta jos en löydä töitä vuoden kuluttua valmistumisestani, menetän oleskelulupani. Se on hyvin stressaavaa, mutta minulle ei ole jäänyt aikaa opiskella suomea opiskelujen aikana" Kelley sanoo.

Arktista asennetta

Kaiken kaikkiaan 85 % kyselyyn vastanneista suosittelisi Oulun yliopistoa opiskelupaikaksi. Kelley on samaa mieltä.

"Todellakin suosittelisin Oulun yliopistoa. Oulun yliopiston markkinoinnissa sanotaan "jos pärjäät täällä, pärjäät missä vaan", ja se todellakin pitää paikkansa. Ympäristö täällä ei ole helpoin, mutta jos haluat onnistua, siihen on mahdollisuudet. Onnistuminen täällä on palkitsevaa. Talvet ovat kovia, kun on pimeää ja kaikkea, mutta kesät ovat upeita. Se todellakin korvaa talven karuuden", Kelley kertoo. 

Man sitting University of Oulu 

Dennis Kelley pitää Oulua todellisena yliopistokaupunkina. "Koko kaupunki kokoontuu yliopiston ympärille, monet tapahtumat ovat yliopistosta lähtöisin ja entiset opiskelijat ovat vahvasti alueen yritysmaailmassa", hän kertoo. 

ISB-kysely järjestetään vuosittain

International Student Barometer on perinpohjainen selvitys kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksista opinnoista, yliopiston palveluista ja vapaa-ajasta. Kysely lähetettiin kaikille kansainvälisille opiskelijoille Oulun yliopistossa, ja siihen vastasi yhteensä 626 opiskelijaa. Vastausprosentti Oulun yliopistossa oli 41 %.

Kuvat ja teksti: Tiina Strand

Viimeksi päivitetty: 2.5.2019