Diabeetikko ei hyödy sydämen rytmihäiriötahdistimesta

Laajan eurooppalaisen monikeskustutkimuksen mukaan diabetesta sairastavat potilaat eivät hyödy sydämen rytmihäiriötahdistimesta.

Nykyiset hoitosuositukset tukevat rytmihäiriötahdistinhoitoa kaikille vaikeaa vasemman kammion vajaatoimintaa sairastaville. Rytmihäiriötahdistimen tarkoitus on suojata potilasta hengenvaarallisilta sydämen rytmihäiriöiltä. Käytännössä laite tunnistaa sydämen rytmihäiriön ja korjaa sen joko ylitahdistamalla tai antamalla pienen sähköiskun.

Suomessa rytmihäiriötahdistimia asennetaan noin 900:lle potilaalle vuosittain tavoitteena estää sydämenpysähdys.

Diabeetikoilla laitteen tuoma hyöty vaikuttaisi kuitenkin vähäiseltä. Tulokset ovat yllättäviä, sillä sydänsairailla diabeetikoilla tiedetään olevan merkittävästi korkeampi riski kuolla äkillisesti verrattuna muihin sydänpotilaisiin.

”Yllättävää oli se, että diabeetikot eivät näyttäneet hyötyvän yhtä paljon rytmihäiriötahdistinhoidosta kuin potilaat, joilla ei ollut diabetesta”, tutkijana toiminut Oulun yliopiston professori Juhani Junttila sanoo.

Diabeetikoilla laitteen kuolemalta suojaava vaikutus oli vähäinen ja rytmihäiriöiden korjauksia oli myös merkittävästi vähemmän.

Vaikeaa vasemman kammion vajaatoimintaa sairastavat diabeetikot ovat huomattavasti monisairaampia kuin muut vajaatoimintapotilaat, ja heillä on jo valmiiksi huono ennuste. Tämä on Junttilan mukaan todennäköinen syy, minkä vuoksi tahdistimesta saatava hyöty jää vähäiseksi.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että vajaatoiminnan arviointi sydämen pumppauskykyä mittaamalla ei ole riittävä keino arvioida rytmihäiriötahdistimen asennuksen hyötyjä.

”Rytmihäiriötahdistinhoito on tehokasta oikein valituissa potilasryhmissä, mutta nykyisellä potilasvalinnalla ei estetä kuitenkaan suurinta osaa äkkikuolemista. Potilasvalintaan tulisikin saada uusia työkaluja, jotta rytmihäiriötahdistinhoitoa voitaisiin suunnata paremmin”, Junttila sanoo.

Kansainvälisessä EU-CERT -tutkimuksessa kerättiin tietoja yhteensä 3 535 potilaasta, joille oli asennettu sydämen rytmihäiriötahdistin.  Tutkimus julkaistiin vastikään Diabetes Care -lehdessä.

Parhaillaan sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on meneillään laajoja jatkotutkimuksia tahdistinhoitojen hyödyllisyydestä diabeetikoilla.

 

 

Tutkimusjulkaisu: Junttila MJ et al.  Appropriate Shocks and Mortality in Patients With Versus Without Diabetes With Prophylactic Implantable Cardioverter Defibrillators. Diabetes Care 2019 Oct; dc191014. https://doi.org/10.2337/dc19-1014

 

Viimeksi päivitetty: 21.11.2019