Diabetes voi altistaa D-vitamiinin puutokselle

Diabetes vaikeuttaa elimistön kykyä hyödyntää D-vitamiina, osoittaa tuore tutkimus. Oulun yliopiston tutkijoiden havainto tuo uutta tietoa diabeetikoilla yleisen veren alhaisen D-vitamiinipitoisuuden syistä.

D-vitamiini on monella tapaa elimistölle välttämätön aine, ja sen alhainen määrä on yhdistetty lukuisiin eri sairauksiin, kuten syöpiin, luuston sairauksiin, infektioihin ja sydän- ja verisuonisairauksiin.

Epidemiologiset tutkimukset ovat jo pitkään osoittaneet, että myös diabeetikoiden veren D-vitamiinipitoisuudet ovat usein matalia, minkä vuoksi alhaisen D-vitamiinipitoisuuden on epäilty altistavan diabeteksen kehittymiselle. Syitä diabeetikoiden veren alhaiseen D-vitamiinipitoisuuteen ei ole kuitenkaan tiedetty ja aiheesta on ollut kirjallisuudessa ristiriitaista tietoa.

Vastikään Diabetes-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat kuvaavat uuden, aiemmin tuntemattoman mekanismin, joka säätelee D-vitamiinin bioaktivaatiota elimistössä.

”Tutkimuksemme viittaa vahvasti siihen, että matala D-vitamiinipitoisuus on todennäköisemmin diabeteksen seuraus kuin syy”, kertoo Oulun yliopiston farmakologian professori Jukka Hakkola.

Terveillä ihmisillä ihossa muodostuva ja ravinnosta saatava D-vitamiini muuttuu maksassa kalsidioliksi (25-OH-D-vitamiini), jota pidetään D-vitamiinin varastomuotona. Nykykäsityksen mukaan kalsidiolin pitoisuus kuvastaa D-vitamiinin saantia ja pitoisuutta elimistössä. Elimistön D-vitamiinitasoa mitattaessa mitataankin juuri kalsidiolipitoisuutta.

Tutkimus osoitti, että sekä tyypin 1 että 2 diabeteksessa aktivoituvan mekanismin seurauksena D-vitamiinin muuttuminen kalsidioliksi estyi. Diabetespotilailla kalsidiolin muodostumisen estyminen voi olla pitkäkestoista, mikä johtaa D-vitamiinin puutteeseen. On mahdollista, että diabeetikko pystyy huonommin hyödyntämään ihossa syntyvää tai ravinnosta saatavaa D-vitamiinia.

Samassa tutkimuksessa havaittiin, että myös paastoaminen estää kalsidiolin muodostumista, mutta ilmiön merkitys on vielä epäselvä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin moderneja solutekniikoita ja eläinmalleja, ja ilmiön kliininen sovellettavuus tulee vielä varmistaa jatkotutkimuksissa. Mikäli tulokset voidaan vahvistaa ihmisillä, saattaa tämä Hakkolan mukaan antaa aiheen muuttaa D-vitamiinin saantisuosituksia diabetespotilailla.

Tutkimus tehtiin Oulun yliopiston johdolla, yhteistyössä saksalaisten, yhdysvaltalaisten ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kanssa. Mukana oli myös oululaisia yrityskumppaneita. Suomessa tutkimusta ovat rahoittaneet muun muassa Suomen Akatemia ja Diabetestutkimussäätiö.

 

Artikkeli:

Aatsinki SM, Elkhwanky MS, Kummu O, Karpale M, Buler M, Viitala P, Rinne V, Mutikainen M, Tavi P, Franko A, Wiesner RJ, Chambers KT, Finck BN, Hakkola J. Fasting-Induced Transcription Factors Repress Vitamin D Bioactivation, a Mechanism for Vitamin D Deficiency in Diabetes. Diabetes 2019 Mar. (Epub ahead of print)

 

Lisätietoja:

Jukka Hakkola
Farmakologian professori
Oulun yliopisto
Biolääketieteen tutkimusyksikkö
jukka.hakkola(at)oulu.fi
p. 0294-485235

 

Viimeksi päivitetty: 9.4.2019