Uusi työkalu auttaa arvioimaan digitaalisten terveyspalveluiden soveltumista käytäntöön

Oulun yliopiston ja kansallisen hoitoteknologioiden arviointi (HTA) -koordinaatioyksikön eli FinCCHTA:n asiantuntijat ovat kehittäneet työkalun, jonka avulla voidaan aiempaa luotettavammin arvioida erilaisten digitaalisten terveyspalvelujen, kuten mobiilisovellusten sekä tekoäly- ja robotiikkaratkaisujen, soveltuvuutta terveydenhuollon käyttöön.

Uusi työkalu, Digi-HTA arviointikehikko, tarjoaa yhtenäiset hoitoteknologioiden arviointikriteerit niin palveluntarjoajille kuin yrityksille.

Hoitoteknologioiden arviointia suorittavat asiantuntijat voivat kriteeristön perusteella antaa suosituksia siitä, miten hyvin eri tuotteet soveltuvat terveydenhuollon käyttöön. ”Suosituksilla tuetaan digitaalisiin terveyspalveluihin liittyviä terveyspoliittisia ja kliinisiä päätöksiä”, kertoo asiantuntija Jari Haverinen Oulun yliopistosta. Tuotteiden valmistajat voivat myös tarvittaessa käyttää kriteeristöä itsearvioitiin. 

Digi-HTA on kriteeristö, joka kattaa terveydenhuollon kannalta keskeiset osiot, kuten vaikuttavuuden, kustannukset, käytettävyyden ja turvallisuuden. Tietoturvan ja -suojan osalta arviointikriteereinä käytetään Kyber-terveys-hankkeessa kehitettyä tietoturvan ja -suojan ennakkotehtävää sekä tietoturvaliitettä.

”Vastaavaa työkalua, joka yhdistää kaikki keskeisimmät uudet digitaaliset terveysteknologiat samaan arviointikehikkoon, ei maailmalta löydy”, Haverinen huomauttaa. Käytännön arviointityökalulle onkin ollut suuri tarve, sillä digitaaliset terveyspalvelut ovat yleistyneet ja ala kasvaa jatkuvasti, mikä on luonut paineita palvelujen laadun arvioinnille. 

Digi-HTA arviointikehikko julkaistiin Finnish Journal of eHealth and eWelfare -lehdessä marraskuussa.

Arviointikehikko on laadittu osana Oulun yliopiston koordinoimaa ja EAKR-rahoitteista kaksivuotista DigiHealth Hub -hanketta. Työssä on hyödynnetty kirjallisuuskatsauksia, asiantuntijahaastatteluita ja työpajoja. Haastatteluissa on ollut mukana asiantuntijoita eri teknologiayrityksistä sekä terveydenhuollon palveluntarjoajia, jotka käyttävät uusia digitaalisia teknologioita päivittäisessä työssään.

 

Lisätietoja:

Asiantuntija Jari Haverinen
Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Centre for Health and Technology (CHT)
jari.haverinen@oulu.fi

Linkki julkaisuun: https://doi.org/10.23996/fjhw.82538

Kansallisen HTA-koordinaatioyksikön (FinCCHTA) verkkosivut

Viimeksi päivitetty: 22.11.2019