Ehkäisypillereiden vertailu paljasti eroja eri estrogeenimuotojen metabolisissa haittavaikutuksissa

Oulun ja Helsingin yliopistojen yhteisessä tutkimuksessa verrattiin kahden erityyppisen estrogeenin vaikutuksia veren tulehdustekijöihin ja rasva-arvoihin. Yhdistelmäehkäisypillereissä paljon käytetty etinyyliestradioli lisäsi elimistön matala-asteista tulehdusta, kun taas luonnollista estrogeenia muistuttavalla estradiolivaleraatilla ei ollut tulehdusarvoihin juurikaan vaikutusta.

Tutkijoiden vertailemissa yhdistelmäehkäisyvalmisteissa oli joko etinyyliestradioli tai estradiolivaleraatti yhdistettynä keltarauhashormoni dienogestiin. Tutkimusasetelmassa keltarauhashormonin vaikutus oli vakioitu, mikä mahdollisti erityyppisten estrogeenien vaikutusten suoran vertailun. Vastaavaa vertailua näiden kahden estrogeenityypin välillä ei ole aiemmin tehty.

Tutkimukseen osallistui 59 tervettä, iältään 18-34-vuotiasta naista, jotka käyttivät joko etinyyliestradiolia tai estradiolivaleraattia sisältävää yhdistelmävalmistetta, tai pelkkää keltarauhashormonia sisältävää valmistetta yhtäjaksoisesti yhdeksän viikon ajan.

Etinyyliestradiolia sisältävä valmiste lisäsi elimistön matala-asteista tulehdusta. Tulos ei ollut yllättävä, sillä etinyyliestradiolin on aiemminkin havaittu nostavan lievästi tulehdusarvoja.

Kokonaan uusi havainto oli se, että estradiolivaleraatti ei juurikaan nostanut tulehdusarvoja ja oli metabolisilta vaikutuksiltaan verrattavissa pelkkää keltarauhashormonia sisältäviin valmisteisiin.

Ylivoimaisesti suurin osa nykyisin käytössä olevista yhdistelmäehkäisyvalmisteista sisältää etinyyliestradiolia. ”Etinyyliestradioliyhdistelmiä on markkinoilla kymmeniä eri valmisteita, kun taas luonnollista estradiolia tai estradiolivaleraattia sisältäviä valmisteita on käytössä Suomessa vain kolme”, kertoo päätutkijana toiminut Marika Kangasniemi Oulun yliopistosta.

Vaikka tutkimus antaakin vahvaa viitettä estradiolivaleraatin suosimiseksi yhdistelmäehkäisyvalmisteissa, lisätutkimuksia tarvitaan vielä. Myös valmisteiden pitkäaikaisvaikutuksista tarvitaan lisää tietoa. Pitkittyneen matala-asteisen tulehduksen tiedetään altistavan naisia sydän- ja verisuonisairauksille.

”Koska naiset käyttävät yhdistelmäehkäisyvalmisteita jopa vuosikymmeniä, voisi olla hyödyllistä suosia sellaisia valmisteita, joilla on vähemmän metabolisia haittavaikutuksia. Erityisesti tämä tulisi huomioida naisilla, joilla on jo valmiiksi metabolisia riskitekijöitä, kuten ylipainoa tai monirakkulainen munasarjaoireyhtymä. Näillä potilasryhmillä tehtäviä lääketutkimuksia tarvitaan kuitenkin lisää”, Kangasniemi korostaa.

Miljoonat naiset ympäri maailman käyttävät yhdistelmäehkäisyvalmisteita raskauden ehkäisyyn tai jonkin sairauden hoitoon. Valmisteen valintaan vaikuttavat monet yksiölliset tekijät, kuten naisen ikä ja valmisteiden mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset. Etinyyliestradiolin yhtenä etuna on pidetty sen tehokkuutta hyvän vuotokontrollin saavuttamisessa. Iäkkäämmille naisille saatetaan puolestaan suosia luonnollisempaa estrogeenia, sillä siihen ajatellaan liittyvän pienempi verisuonitukosten riski.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä.

Tutkimusjulkaisu: Marika H Kangasniemi, Annina Haverinen, Kaisu Luiro, J Kalervo Hiltunen, Elina K Komsi, Riikka K Arffman, Oskari Heikinheimo, Juha S Tapanainen, Terhi T Piltonen. Estradiol Valerate in COC Has More Favorable Inflammatory Profile Than Synthetic Ethinyl Estradiol: A Randomized Trial. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 105, Issue 7, July 2020, dgaa186, https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa186

Juttua muokattu 18.6.:luonnollista estradiolia tai estradiolivaleraattia sisältäviä valmisteita on käytössä Suomessa kolme eikä kaksi, kuten aiemmassa versiossa luki.

Viimeksi päivitetty: 30.6.2020