New GenZ tenure track professors appointed

Uudet tenure-professorit valittu GenZ-profilaatiohankkeeseen

Oulun yliopiston tutkimusneuvosto on nimittänyt tammikuussa 2020 neljä tenure track -professoria GenZ-profilaatiohankkeeseen. GenZ on Suomen Akatemian rahoittama (2018–2022) strateginen profilointiteema.

Tenure-rekrytointien tavoitteena on vahvistaa ihmistieteiden tutkimusta Oulun yliopistossa monitieteisissä GenZ-teemoissa. Tenure track -tehtäviin tuli yhteensä 145 hakemusta ympäri maailman.

”Uusien professorien tutkimusprofiilit tukevat hankkeen ihmislähtöisiä ja ihmistieteellisiä kysymyksiä ja teemoja. He ovat lisäksi monitieteisesti orientoituneita. Tämä luo erinomaisen mahdollisuuden tiedekuntien ja tutkimusryhmien väliselle yhteistyölle. Hankkeen tavoite, ihmisen osaamisen vahvistaminen eri elämänalueilla digitalisoituvassa maailmassa, vaatii monitieteellistä ja avointa tutkimusotetta. Tähän meillä on nyt erinomainen mahdollisuus”, GenZ-hankkeen johtaja Pentti Haddington kertoo.

Uudet professorit ovat:

Tekniikan tohtori, dosentti Simo Hosio (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Jokapaikan tietotekniikan tutkimusyksikkö) Associate professor -tasolle tehtävään “Human-technology development in intelligent socio-technical futures”.

PhD, professori (ma.) Marianne Kinnula (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, INTERACT) Associate professor -tasolle tehtävään “Human-centred design and digitalization”.

PhD, tutkijatohtori Jonna Malmberg (kasvatustieteiden tiedekunta, Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö LET) Assistant professor -tasolle tehtävään ”Co-evolution of human capabilities and emerging technologies”.

KTT, yliopistotutkija Jaakko Simonen (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikkö) Associate professor -tasolle tehtävään ”Resilience in intelligent technology -based ecosystems”.

GenZ-hankkeen tavoitteena on vastata haasteisiin, joita uusien teknologioiden kehittyminen ihmisille tuo. Hankkeessa on mukana viisi tiedekuntaa Oulun yliopistosta: humanistinen tiedekunta, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, kasvatustieteiden tiedekunta, luonnontieteiden tiedekunta sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta.

Yksi hankkeen tärkeä tavoite on luoda pohjaa sekä vahvistaa ihmistieteiden ja teknisten tieteiden tutkimusyhteistyötä, jolla vahvistetaan ihmislähtöistä digitaalista tulevaisuutta. GenZ-hankkeen keskeiset teemat ovat yhteisevoluutio, yhteiskehittäminen ja resilienssi (eng. co-evolution, co-creation ja resilience).

Viimeksi päivitetty: 31.1.2020