Uutiset - Ihmiset muuttuvassa maailmassa

4.2.2021 Uutinen

Tiedon valo -palkinto arkkitehti Mia Pujolin diplomityölle maanalaisen työympäristön valaistuksesta

Suomen Valoteknillinen Seura jakoi 3.2.2021 Valon päivän tapahtumassa 1000 euron Tiedon valo -palkinnon ja kaksi 500 euron kunniamainintaa, joiden tarkoitus on kannustaa opiskelijoita valaisemaan tulevaisuutta ja näkemään nykyisyys paremmin. Pääpalkinnon sai arkkitehti Mia Pujol, joka esitteli toukokuussa 2019 diplomityönsä Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä.

28.1.2021 Uutinen

Arktinen bisnes kukoistaa, mutta paikallisten ihmisten omavaraisuus ja hyvinvointi on vaarassa, sanoo tutkija Alexandra Middleton

Ihmisten on aika päivittää mielikuvansa arktisesta alueesta. Se ei ole mikään jäävuorien ja jääkarhujen asuttama kansallispuisto, joka tulee pitää koskemattomana, vaatii Oulun kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Alexandra Middleton. ”Se on miljoonien ihmisten koti, jossa he haluavat viettää elinvoimaista elämää eli tehdä töitä ja luoda uutta, perustaa perheitä ja pitää yllä sukupolvien ketjua.”

19.1.2021 Uutinen

Kriisinhallintaohjeet yrityksille tuotettu FOKUS-hankkeessa

FOKUS-hanke on tuottanut kriisinhallintaohjeet johdon ja lähijohtajien käyttöön tartuntavaaran, onnettomuuksien, kyberturvaongelmien, henkilökriisien ja liiketoimintamuutosten johdonmukaisen ja suunnitelmallisen johtamisen tueksi erikokoisille ja eri toimialojen yrityksille. Kaikissa ohjeissa annetaan ohjeet kriisin varautumiseen sekä toimintaan kriisin alussa, sen aikana ja kriisin jälkeen. 

12.1.2021 Uutinen

Muinais-DNA kertoo poronhoidon leviämisestä 500 vuotta sitten

Oulun yliopiston arkeologian ja genetiikan tutkijat ovat saaneet selville, että poro korvasi villipeuran Suomen alueen saamelaisten käyttämillä uhripaikoilla 1400–1600-lukujen aikana ja sen jälkeen. Tutkimusryhmä tutki arkeologisia peuranluunäytteitä neljältä saamelaisten uhripaikalta. Näytteet ajoittuivat 1100-luvun lopulta 1600-luvulle. 

11.1.2021 Uutinen

Professori Anssi Paasille maantieteen alan merkittävä Vega-mitali

Vuonna 1878 perustettu Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) on myöntänyt Oulun yliopiston maantieteen professori Anssi Paasille arvostetun Vega-mitalin hänen tieteellisten ansioidensa perusteella. Yhdistys korostaa perusteluissaan Paasin tutkimuksen merkitystä poliittisen maantieteen kriittisessä uudistamisessa ja laajentamisessa.

5.1.2021 Uutinen

Arktinen tutkimus löysi kulttuuriantropologin

Arktiselta tutkijalta vaaditaan erilaista luonnetta, sanoo New Yorkista Ouluun päätynyt kulttuuriantropologian yliopistonlehtori Roger Norum.

4.12.2020 Uutinen

Koneen Säätiöltä lähes 1,4 miljoonaa apurahoina Oulun yliopistoon

Kuusi saajaa Oulun yliopistosta sai Koneen Säätiöltä yhteensä 1 349 000 euroa apurahoina tieteelliseen tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan.

8.10.2020 Uutinen

Uusi verkkokirja kansallisesta ja kansainvälisestä LUMA-tiedekasvatuksesta

Miten innostetaan tulevaisuuden tekijöitä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun? Miten tuetaan taitavia opettajia ja tulevia opettajia tärkeässä työssään? Miten rakennetaan yhteisöllisesti ja tutkimusperustaisesti hyvää ja kestävää tulevaisuutta? 

7.10.2020 Uutinen

Yliopisto-opiskelijat kaipaavat luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta

Yliopisto-opiskelijat ovat kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta, mutta kaipaavat luotettavaa tietoa ja faktaperusteisuutta ilmastotoimiin. Osa pohtii, miten voisi vaikuttaa ilmastonmuutokseen omilla teoillaan.

6.10.2020 Uutinen

Gorillojen luut auttavat tutkijoita ymmärtämään osteoporoosin alkuperää

Ikääntyvillä naarasgorilloilla ei esiinny luukatoa eli osteoporoosia, kuten niiden lähisukulaisilla ihmisillä. Osteoporoosi on yleinen sairaus etenkin ikääntyvillä naisilla. Tutkimustuloksella saattaa olla merkitystä tutkittaessa ikään liittyviä sairauksia.

9.9.2020 Uutinen

Ystäväsi on tuhannen kilometrin päässä mutta tuntuu kuin olisi ja puhuisi ja halaisi sinua sohvalla vieressäsi

Jotta etävuorovaikutus voi tulevaisuudessa tuntua mahdollisimman aidolta, tarvitaan tutkimusta ja sosiaalisen virtuaalitodellisuuden kehittämistä. Mutta mitä ihmettä sosiaalinen virtuaalitodellisuus oikein on? Siitä kirjoittavat tutkijat Pentti Haddington, Tiina Keisanen, Mirka Rauniomaa ja Heidi Spets.

24.8.2020 Uutinen

Tekoäly apuna koltansaamen ja pohjoissaamen digitaalisten sanakirjojen toimitustyössä

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti julkaisee koltansaamen ja pohjoissaamen sanakirjat digitaalisina. Tekijät ovat hyödyntäneet työssä tekoälyä.

22.6.2020 Uutinen

Digitalisaatio uudistaa liiketoimintaa

Digitaalista liiketoimintaa esiintyy jo kaikilla aloilla. Oulun yliopiston tutkijat jäsentävät sen mahdollisuuksia ja auttavat yrityksiä uuden liiketoimintamallin laatimisessa. Yhteistyökumppaneihin kuuluu Oulun Satama, joka rakentaa 5G-paikallisverkon digitaalisine palveluineen.

1.6.2020 Uutinen

Vähemmistön identiteetti elää kielessä

Pohjoismaisten vähemmistökielten elvytystä edistetään kahdella uudella hankkeella: meänkielen ja kveenin kääntäjille tarjotaan ensimmäistä kertaa kääntäjäkoulutusta, ja meänkielelle luodaan ensimmäinen korpus. Hankkeissa mukana oleva Niina Kunnas Oulun yliopistosta avaa aihepiiriä laajemmin.

14.5.2020 Uutinen

Musiikki on pienoiskuva saamelaisten maailmasta

Musiikintutkija, muusikko ja musiikintekijä Marko Jouste on tutkinut saamelaista musiikkiperinnettä. Samalla hän tuli löytäneeksi kadonneiksi luullut laulut.

6.5.2020 Uutinen

Ilmastosiirtolaisuutta tutkitaan kestävän kehityksen näkökulmasta

Oulun yliopiston ja Siirtolaisuusinstituutin tutkijoiden yhteistyössä toteuttama Ilmastosiirtolaisuus: kohti ilmiön parempaa ymmärtämistä ja hallintaa (ILMASI) -hanke tuottaa ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksen tuomien ympäristömuutosten vaikutuksesta muuttoliikkeeseen eri alueilla. Ilmastosiirtolaisuuden ilmiöstä tuotettavaa ja koostettavaa tietoa analysoidaan Euroopan unionin ja Suomen tavoitteiden näkökulmasta huomioiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. 

27.4.2020 Uutinen

Oulun yliopisto kerää maailmanlaajuisesti arkikokemuksia koronakriisistä

Oulun yliopisto kerää maailmanlaajuisesti tietoa koronaviruskriisin vaikutuksista ihmisten arkeen. Kokemuksia pandemiasta – Experiencing the Pandemic -hankkeen aineistoa on tarkoitus hyödyntää useilla eri tieteenaloilla muun muassa mahdollisten uusien kriisien hoidossa.

9.4.2020 Uutinen

Saamelaisella kulttuuriarkistolla on tärkeä rooli pohjoisten alueiden tutkimuksessa

Oulun yliopistossa ylläpidetään saamelaista kulttuuriarkistoa, johon on tallennettu saamelaisalueen elämää jo yli vuosisadan ajalta. Aineistojen digitalisointia on tuettu yliopistolle tehdyillä lahjoituksilla, ja arkiston hyödyntäminen tutkimus- ja opetuskäytössä on nyt entistä helpompaa. Saamen kielten taitoisten opiskelijoiden ja tutkijoiden avulla arkistojen salat avautuvat myös monitieteisen pohjoisten alueiden tutkimuksen käyttöön.

8.4.2020 Uutinen

Pienen ihmisen näkökulma on antropologille merkityksellinen

Hannu l. Heikkisen mielestä on loputtoman kiehtovaa, kun tutkittavien tarinat ohjaavat kulttuuriantropologin katseen uuteen suuntaan.

7.4.2020 Uutinen

Digitalisaation tutkimus saa kasvot

Oulun yliopiston monitieteinen GenZ-profilaatiohanke alkaa konkretisoitua, kun tammikuussa valitut tenure track -apulaisprofessorit aloittavat tutkimustyön. Samalla hankkeen tavoite, ihmislähtöisyyden tuominen digitalisaatioon, tarkentuu tutkimusalojen näkökulmiksi.

23.3.2020 Uutinen

Matkailumaantieteen professori Jarkko Saariselle AAG:n John Rooney -palkinto

Maantieteen alan suurin kansainvälinen tieteellinen järjestö, the American Association of Geographers (AAG), on myöntänyt Oulun yliopiston maantieteen professori Jarkko Saariselle John Rooney -palkinnon.

20.3.2020 Uutinen

Maailma on eri näköinen arkeologin silmin

Historiaa rakastava Tiina Äikäs tutkii saamelaisten uhripaikkoja, joista osa on käytössä nykyäänkin.

7.2.2020 Uutinen

Nikamien koolla ja muodolla mahdollinen yhteys selkäongelmiin

Oulun yliopistossa tehdyn monitieteisen tutkimuksen mukaan nykysuomalaisten selkänikamat eivät ole kasvaneet 200–500 vuotta sitten eläneisiin verrattuna samassa suhteessa vartalon koon kanssa. Nikamien pienemmällä koolla saattaa olla yhteys nykyajan selkäongelmiin.

17.1.2020 Uutinen

Maantieteilijä Anssi Paasi Vuoden Professoriksi

Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi maantieteen professorin Anssi Paasin Oulun yliopistosta. Valinta julkistettiin Communicatio Academica -tapahtumassa Vaasassa 17.1.2020.

9.1.2020 Uutinen

Ihminen ruokki poroja jo 800 vuotta sitten

Oulun yliopiston arkeologit yhdessä pohjoismaisten tutkijoiden kanssa ovat selvittäneet, että poron lisäruokinta alkoi paikoitellen jo 800 vuotta sitten. Aiemmin ei ole tiedetty, milloin poron lisäruokinta on alkanut.

19.11.2019 Uutinen

Ilmasto.nyt-opintojen osallistujamäärä yllätti iloisesti

Ilmasto.nyt on monitieteinen opintokokonaisuus, joka käsittelee ilmastonmuutoksen luonnontieteellisiä perusteita ja kuinka sitä voidaan ehkäistä ja siihen sopeutua. Opinnot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille ja ne voi suorittaa laajan verkkoaineiston avulla.

 

8.11.2019 Uutinen

Tohtorit ovat työllistyneet hyvin

Tohtorin tutkinnon suorittaneet ovat työllistyneet hyvin ja monipuolisesti eri aloille ja erilaisiin tehtäviin. Vuonna 2015 valmistuneille tohtoreille tehdyn uraseurantakyselyn perusteella työssä vastaushetkellä oli 95 prosenttia vastaajista ja työttöminä kaksi prosenttia.

30.8.2019 Uutinen

Ihmisen maankäyttö näkyi ympäristön muutoksina jo 3000 vuotta sitten

Ihmisen toiminta on aiheuttanut merkittäviä ympäristövaikutuksia maapallolla jo tuhansia vuosia sitten. Uusi tutkimus haastaa aiemman oletuksen, jossa laaja ihmislähtöinen ympäristönmuutos nähdään suhteellisen tuoreena ilmiönä.

23.8.2019 Uutinen

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutus vaikuttavat käytännön liikuntakaavoitukseen

Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun tutkimusryhmä arkkitehtuurin yksiköstä on 15 vuoden ajan tehnyt uraa uurtavaa tutkimus- ja kehitystyötä, jotta elinympäristöjen kaavoituksella edistettäisiin ja tuettaisiin asukkaiden fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa. Kunnossa kaiken ikää -ohjelma on myöntänyt ryhmälle työstä tunnustuspalkinnon.

 

19.6.2019 Uutinen

Arkeologiasta uutta tietoa eri liikuntalajien luustoa vahvistavista vaikutuksista

Lääketieteellinen tutkimus on todistanut asian ja nyt myös arkeologit vahvistavat sen: liikuntalajeista tärähtelyä sisältävät lajit vahvistavat luita eniten. Oulun yliopiston arkeologian tutkimuksessa selvisi myös, että toistuvaa tärähtelyä sisältävä liikunta yhdistettynä suurempaan lihaksen poikkipinta-alaan vahvistaa luita tehokkaimmin.

29.5.2019 Uutinen

Pohjoissuomalaiset maanviljelijät harjoittivat keskiajalla sekataloutta

Pohjois-Suomessa keskiajalla ja varhaisella uudella ajalla (1400–1700-luvulla) eläneet maanviljelijät hyödynsivät ympäristöään erittäin monipuolisesti eli harjoittivat sekataloutta. Kotieläimet laidunsivat luonnonniityillä ja niille kerättiin rehuksi kerppuja ja jäkälää. Maanviljelyn ja kotieläinten pidon lisäksi Pohjois-Suomen asukkaat metsästivät ja kalastivat.

8.5.2019 Uutinen

Maailman väestö lihoo maaseudulla nopeammin kuin kaupungeissa

Laaja kansainvälinen tutkimus paljastaa kiinnostavan ilmiön maailman väestön lihomisesta: painoindeksin maantiede näyttää muuttuneen radikaalisti viimeisten vuosikymmenien aikana. Vielä vuonna 1985 valtaosassa maita kaupunkilaiset olivat lihavampia kuin maalla asuvat. Noin 30 vuodessa tilanne on kuitenkin kääntynyt jopa päinvastaiseksi.

18.4.2019 Uutinen

Maamme vanhimmissa saviastioissa keiteltiin alkuun vain metsän antimia – eikö kala maistunut?

Kivikaudella Suomen ja Karjalan tasavallan alueen asuttaneet ihmiset valmistivat saviastioissaan alkuun vain metsien lajeja ja vasta satoja vuosia myöhemmin Ahdin antimia, kuten kalaa ja hyljettä. Uusi tutkimus muuttaa näkemyksiä maamme varhaisvaiheen asukkaiden elintavoista.

22.2.2019 Uutinen

Lääkärit suhtautuvat nettiterapiaan positiivisesti mutta varovaisesti

Digitaaliset etähoitomuodot, kuten nettiterapiat, ovat mahdollisuus vastata tehokkaasti terveyspalvelujen kasvavaan kysyntään. Lääkärikunnan enemmistön mielestä nettiterapiat ovat hyväksytty tapa tarjota hoitoa. Lääkärien mielestä ne täydentävät hyvin alkuvaiheen hoitoa, mutta eivät saisi olla ainoa vaihtoehto.

30.1.2019 Uutinen

GenZ ajaa ihmislähtöisyyttä digitalisaatioon

Älykäs teknologia voi olla hyvä renki, mutta huono isäntä. Oulun yliopiston profilaatiohanke GenZ asettaa ihmisen teknologian kehittämisen ja käytön keskipisteeseen.

14.1.2019 Uutinen

Geneettiset tekijät selittävät osittain riskikäyttäytymistä

Oulun yliopiston tutkijoita on mukana laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa, joka osoittaa geneettisten tekijöiden osittain selittävän riskikäyttäytymistä. Yksittäisten geenien vaikutus riskikäyttäytymiseen on pieni, mutta geenien yhteisvaikutus on merkittävä.

19.10.2018 Uutinen

Koulutus auttaa huolehtimaan ihmisen ja luonnon hyvinvoinnista

Laadukas ja tasa-arvoinen koulutus on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Oulun yliopiston globaalikasvatuksen professori Elina Lehtomäki avaa koulutuksen ja kestävyyden monitasoista yhteyttä.

17.10.2018 Uutinen

Kestävä matkailu edellyttää säätelyä

Matkailun kestävyys on Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön keskeisimpiä teemoja. Monitahoinen aihe sulkee sisäänsä niin ekologiset kuin yhteiskunnallisetkin näkökohdat.

20.6.2018 Uutinen

Muumiotutkimus täydentää tietoja pohjoissuomalaisesta tautihistoriasta

Oululaistutkijat ovat pioneereja suomalaisen tautihistorian jäljittämisessä muumioiden avulla. Arkeologi Tiina Väre on saanut Kemin kirkkoherra Nikolaus Rungiuksen muumiota tutkimalla selville, että pappismiehellä olisi voinut olla tuberkuloosi, ylipainoa ja uusimman löydöksen mukaan myös rintarauhasten liikakasvua.

15.5.2018 Uutinen

Kouluaineet kertovat sisällissodan julmuudesta

Sisällissodan päättymisen jälkeisenä syksynä kirjoitetut kouluaineet tarjoavat moniulotteisen kuvan Tampereen taistelusta. Kokijoiden kertomukset kuitenkin peittyivät valkoisten voittajien kertomuksen alle, tulkitsee aihetta pitkään tutkinut dosentti Marianne Junila.

9.5.2018 Uutinen

Aurinko- ja tuulienergia laajaan kustannustehokkaaseen käyttöön

Miten saada aurinko- ja tuulienergia mahdollisimman laajaan ja kustannustehokkaaseen käyttöön? Tähän etsii ratkaisuja Oulun yliopiston johtaman konsortion strategisen tutkimuksen rahoituksella tehtävä tutkimus. BCDC Energia -hanke pyrkii tähän mahdollisimman ympäristöystävällisin keinoin.

2.5.2018 Uutinen

Oulun yliopiston tutkijat ratkaisivat Käymäjärven kiven arvoituksen

Oulun yliopiston arkeologian ja historian tutkijat ovat ratkaisseet muinaistutkijoita yli 300 vuoden ajan askarruttaneen ns. Käymäjärven kiven arvoituksen.

25.4.2018 Uutinen

Uusi tutkimus osoittaa saamelaisten uhripaikkojen käytön alkaneen luultua aiemmin

Oulun yliopiston arkeologit yhdessä pohjoismaisten tutkijoiden kanssa ovat selvittäneet, että monet saamelaiseen uhrausperinteeseen kuuluvat uhripaikat on otettu käyttöön luultua aiemmin. Uusin tutkimus osoittaa, että monien uhripaikkojen käyttö on alkanut jopa tuhat vuotta sitten.

5.3.2018 Uutinen

Evakkous ja pakolaisuus ovat Suomen lähihistoriaa

Sotapakolaisuudesta on Suomessa vain muutama vuosikymmen – keskuudessamme elää edelleen ihmisiä, joiden historiaa on pakolaisuus ja evakkous. Millaisia ovat heidän tarinansa? Miten näiden ihmisten integroituminen uuteen yhteisöön ja yhteiskuntaan tapahtui ja kauanko se kesti?

12.2.2018 Uutinen

Seksuaalinen häirintä yleistä myös alakouluikäisten kesken

Lasten välinen seksuaalinen häirintä on yleistä. Tulos on Oulun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta, jossa selvitetään alakouluikäisten lasten vertaissuhteissa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja luovien menetelmien mahdollisuuksia käsitellä aihetta lasten kanssa.

17.1.2018 Uutinen

Etäläsnäoloa ja yhteistyötä avatarien avulla

Kuinka sujuu yhteistyö muiden kanssa, kun kasvokkainen vuorovaikutus on siirretty virtuaalimaailmaan ja fyysinen läsnäolo korvattu virtuaalilasien kautta avautuvana avatarien pelikenttänä? Oulun yliopistossa on kiinnostusta virtuaalitodellisuuden tutkimiseen niin tekniikassa kuin ihmistieteissäkin.

18.12.2017 Uutinen

Tekoäly lukee ihmistä kuin avointa kirjaa

Oulun yliopiston tekoälytutkimuksen uusimmat tuulet liittyvät ihmisen hyvinvointiin ja toimintaan. Tekoäly tunnistaa tunteita niin kasvokuvasta kuin puheäänestäkin ja tekee toimintaympäristöstä ”älykkään tilan”. Kasvatustieteen professori Sanna Järvelä visioi tekoälystä oppimisen stimuloijaa. 

20.11.2017 Uutinen

Innovaatiot ja yrittäjyys aiheina Oulun yliopiston ja CASS-tutkimuslaitoksen seminaarissa

Oulun yliopisto ja Chinese Academy of Social Sciences (CASS) -tutkimuslaitos Kiinasta järjestävät 22.11. Oulussa yhteisseminaarin, jonka teemana ovat innovaatiot ja yrittäjyys. Tilaisuudessa keskustellaan tekijöistä, jotka edesauttavat tai estävät taloudellisesti ja sosiaalisesti relevanttia innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.

8.11.2017 Uutinen

BCDC Energia -hankkeelle merkittävä jatkorahoitus

Oulun yliopiston koordinoima BCDC Energia -tutkimushanke on saanut 2 561 690 euron jatkorahoituksen. Rahoituksen myönsi Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ja se kattaa vuodet 2018–2021.

6.11.2017 Uutinen

Professori Anssi Paasille hopeinen Fennia-mitali

Syyskuussa 130-vuotisjuhlaansa viettänyt Suomen Maantieteellinen Seura on myöntänyt Oulun yliopiston maantieteen professori Anssi Paasille hopeisen Fennia-mitalin.

6.11.2017 Uutinen

Mistä maito tulee? Alakoululaisilla heikko käsitys ruoantuotannosta

Suurella osalla alakoululaisista on heikko käsitys ruoantuotannosta. Moni ei esimerkiksi tiedä, mistä maito tulee. Yksi ratkaisu tilanteeseen on ruokakasvatus esimerkiksi maatilalla tai koulupuutarhassa. Asioiden opiskelu aidossa ympäristössä parantaa myös oppimistuloksia merkittävästi.

19.10.2017 Uutinen

Mennyt on läsnä nykyisyydessä

Lapin synkkä kulttuuriperintö -hanke selvittää Suomen ja Saksan sota-ajan yhteistyön jälkiä Pohjois-Suomen mielenmaisemaan.

5.10.2017 Uutinen

Poron luut kertovat arkeologille ihmisen ja eläimen yhteistyöstä

Ihminen ei ole koskaan selvinnyt ilman eläinten apua. Tuntuvan summan rahoitusta hiljattain saaneessa hankkeessa selvitetään poron kesyyntymisen kautta eläimen ja ihmisen yhteiselon kehittymistä.

4.10.2017 Uutinen

Historianfilosofia vahvistaa rooliaan kansainvälisessä konferenssissa Oulussa

Oulun yliopistossa järjestetään 5.–7.10. historianfilosofian konferenssi, jossa pohditaan monipuolisesti historianfilosofian nykytilaa ja roolia. Mitä historianfilosofia oikeastaan on? Mikä sen suhde pitäisi olla yhtäältä filosofiaan ja toisaalta historiaan?

18.8.2017 Uutinen

Merkittävä ERC-rahoitus poron domestikaation tutkimukseen

Akatemiatutkija Anna-Kaisa Salmi Oulun yliopistosta on saanut Euroopan tutkimusneuvostolta (European Research Council, ERC) merkittävän rahoituksen eläinten domestikaation tutkimukseen. Viisivuotinen ERC Starting Grant -rahoitus on 1,49 miljoonaa euroa.