Uutiset - Innovaatiot ja yrittäjyys

16.9.2019 Uutinen

Perunanviljelyn digiloikka – kehitteillä maaperän automaattinen kosteudensäätöjärjestelmä

Maanviljelyä tuntemattomalle täytyy ensiksi avata säätösalaojituksen periaate: viljelyalueelle asennetut salaojaputket keräävät maaperään imeytyneen veden kokoojaputken kautta salaojakaivoon, jonka vedenpinnan korkeutta säätämällä pystytään vaikuttamaan pellon kosteusolosuhteisiin. Salaojakaivon säätäminen tapahtuu nykyisin mekaanisesti, ja jos tilalla on satoja hehtaareja salaojitettua peltoa, viljelijä käyttää paljon työaikaansa kaivojen tarkastamiseen ja säätämiseen.

3.9.2019 Uutinen

Oulun korkeakoulujen yhteinen innovaatiokeskus panostaa yritysyhteistyöhön

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat perustaneet yhteisen innovaatiokeskuksen, jonka tarkoituksena on auttaa elinkeinoelämää käyttämään tutkimusta innovaatioiden ja tuotteiden kehittämiseen. Innovaatiokeskus auttaa myös tutkijoita jalostamaan tutkimustuloksia eteenpäin sekä tukee ja valmentaa yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita. Innovaatiokeskuksen avajaisia vietetään torstaina 5.9.2019.

17.6.2019 Uutinen

Bioalan tutkimuspalveluja Biocenterista

Oulun yliopistossa toimiva Biocenter Oulun tutkimuspalvelut tarjoaa yrityksille ja erilaisten tutkimusyhteisöjen käyttöön laajan tutkimuslaitteiston ja niihin liittyvät palvelut. Palvelut sopivat erityisesti biokemian ja biolääketieteen alalla toimiville yrityksille, joilla ei ole omaa laitekantaa, ja jotka esimerkiksi haluavat testata jonkin menetelmän toimivuutta.

13.6.2019 Uutinen

Kännykkä mittaa hengityksen helppoutta

Oulun yliopistossa kehitetty uusi innovaatio helpottaa muun muassa astmaatikkojen hengityksen mittaamista. Kännykällä ja siihen asennetulla sovelluksella tehtävä mittaus on helppo ja edullinen vaihtoehto kalliille sairaalatutkimuksille.

5.4.2019 Uutinen

Millennium Talks Oulussa: Innovaatioista entistä laaja-alaisempia

Uusien innovaatioiden tarve ei ole vain taloudellinen. Globaali epävakauden aika huutaa teknologisten innovaatioiden rinnalle entistä enemmän yhteiskunnallisia ja monitieteisiä innovaatioita, summattiin Oulun yliopistolla pidetyssä Millennium Talks -innovaatioseminaarissa.

4.4.2019 Uutinen

Uusi innovaatiokeskus palvelee tutkijoita

Kevään professorifoorumi kokosi yhteen Oulun yliopiston eri tieteenalojen professoreita. Tilaisuudessa keskusteltiin tutkimustulosten kaupallistamisesta, yritystoiminnan synnyttämisestä ja yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

21.3.2019 Uutinen

Fab Lab on innovaatiopaja myös yrityksille

Oulun yliopiston digitaalisen pienvalmistuksen työskentelytila Fab Lab tarjoaa runsaasti erilaisia palveluja yrityksille. Innovoinnin ja tuotekehityksen tueksi löytyvät korkeatasoiset laitteet ja tilat sekä tarpeen vaatiessa lahjakkaita opiskelijoita.

27.2.2019 Uutinen

Nivelrikkoa tutkitaan uudella menetelmällä

Oulun yliopiston tutkijoiden kehittämällä menetelmällä nivelrikon vaikeusastetta mitataan akustisesti, kineettisesti ja lämpötilan mukaan. Menetelmällä voidaan seurata nivelrikon etenemistä ja tekonivelleikkauksen jälkeistä kuntoutumista helposti ja nopeasti.

19.2.2019 Uutinen

Lupaavia ratkaisuja kaivosteollisuuteen ja robottiautoihin

Business Finland on myöntänyt rahoitusta Oulun yliopiston kahdelle kaupallisesti lupaavalle tutkimusprojektille. Geomet Rolls Breakage Test -projektissa (GRBT) kehitetään luotettavaa ja edullista kiviaineksen murtumisen karakterisointitestiä geometallurgiseen kartoitukseen. LIDAR for Self-Driving Cars –projektissa yritetään ratkaista, miten robottiautot näkisivät kauas suurella tarkkuudella.

12.2.2019 Uutinen

Materiaalianalyysit yrityksille yliopistolta

Kun uuden materiaalin tai tuotteen analysointi, kehittäminen tai valmistaminen on yrityksessä ajankohtaista, kannattaa ottaa yhteyttä Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskukseen. Kallis laiteinvestointi voi olla vältettävissä yhdellä puhelinsoitolla.

28.1.2019 Uutinen

Suunnittelu ja rakentaminen monimutkaistunut

Rakennetun ympäristön suunnittelu ja toteutus on lukemattomien vaiheiden ja toimijoiden summa. Siksi lopputuloksesta ei useinkaan vallitse yhtenäistä näkemystä - missään vaiheessa. Oulun yliopiston vuoden ensimmäisessä Tekniikan torstai -seminaarisarjassa avattiin näkökulmia rakentamisen suunnittelun nykytilaan ja hahmotettiin ratkaisuja kokonaisuuden hallintaan.

20.12.2018 Uutinen

Oulun yliopisto ja Ramboll yhteistyöhön

Kumppanuuden tavoitteena on kasvattaa suunnittelualan osaamista sekä kehittää uusia palveluja ja tuotteita tulevaisuuden älykkään ja kestävän yhdyskuntarakenteen toteutukseen.

12.12.2018 Uutinen

Innovaatiokeskus kokoaa alan palvelut

Oulun yliopiston innovaatioihin, yritysyhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät palvelut kootaan yhteen Yliopiston Innovaatiokeskukseksi (University Innovation Centre, UIC). Tutkijoita, opiskelijoita ja yrityksiä yhden luukun periaatteella palveleva keskus aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

5.12.2018 Uutinen

Kuvantamisteknologiaa kehittävä MAKNEE voitti Slushissa

Oulun yliopiston tutkimuspohjainen startup MAKNEE on voittanut tämän vuotisen Slushin Life Science –kilpailun aloittaville yrityksille ja 30 000 euron pääpalkinnon.

29.11.2018 Uutinen

Bakteerit muokattiin makeutusaineen tuotantoon

Jo pitkään on bakteereilla teetetty monia ihmiselle hyödyllisiä aineita, kuten insuliinia. Useiden kiinnostavien proteiinien tuotanto bakteerien avulla ei kuitenkaan ole tähän mennessä onnistunut, sillä proteiinien rikkisilloiksi kutsutut rakenteet tuottavat bakteereille ongelmia. Oulun yliopistossa on kehitetty CyDisCoTM-menetelmä, jonka avulla bakteereja muokataan niin, että rikkisillatkin onnistuvat. Muokatut mikrobit pystyvät tuottamaan vaikka makeaa brazzeiini-proteiinia, josta povataan uutta, luonnollista makeutusainetta.

29.11.2018 Uutinen

Oululaistutkijoita Slushin lavalla

Oululainen tiede esittäytyy tämän vuotisessa kasvuyritys- ja teknologia-alan tapahtumassa Slushissa kolmen tutkijan voimin.

20.11.2018 Uutinen

Pienyritys voi ratkaista työvoimatarpeensa muutenkin kuin rekrytoimalla

Kasvu- ja työllistämiskeskustelussa tuodaan harvemmin esille, että tänä päivänä osa mikroyrityksistä laajentaa toimintaansa ja työllistää yritysverkostojen kautta, ei rekrytoimalla uusia työntekijöitä. Oulun yliopiston mikroyrittäjyystutkijoiden mukaan monet uusista työpaikoista syntyvät yritysverkostoissa, joissa toiminta perustuu palveluiden tai tuotannon ostamiseen toisilta yrityksiltä.

12.11.2018 Uutinen

Kohti tutkimustulosten tehokkaampaa kaupallistamista

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan ensimmäinen työelämäprofessori Janne Haverinen korostaa tutkimustulosten suojaamista, viestintää, tutkijoiden kaupallista pelisilmää ja yritysmaailman kontakteja. Oma kokemus yrittäjyydestä auttaa ymmärtämään myös "kauhun kynnystä".

1.11.2018 Uutinen

Antimikrobisilla peptideillä päällystetty katetri pelastaa sairaalabakteerilta

Luonnonkasveissa voi piillä yllättäviä ominaisuuksia. Oululaiset tutkijat löysivät variksenmarjassa elävästä mikrobista antibakteerisen proteiinin pätkän eli peptidin, joka voittaa superpöpötkin. Peptideillä päällystetyillä katetreilla voidaan ehkäistä ikäviä virtsatieinfektioita. Chain Antimicrobials Oy on innovaation ympärille perustettu yritys, joka tähtää maailmanmarkkinoille.

25.9.2018 Uutinen

Yrittämistä kannattaa ja voi oppia sekä kokea!

Oulun yliopisto on ryhtynyt kehittämään vahvasti paitsi yrittäjyyden toimintaympäristöjä, myös yrittämisen oppimista ja kokemista yli tiedekunta- ja koulutusohjelmarajojen. Yrittäjyyden opetus ja kokemukset kiinnittyvät innovaatio- ja liiketoiminnan sisältöjen ja yritysyhteistyön ohella yrittäjäksi alkamiseen ja kasvamiseen. 

13.9.2018 Uutinen

Chain Antimicrobials Oy:lle yli puoli miljoonaa euroa prekliinisten testien tekemiseen

Tutkimuslähtöinen startup-yritys Chain Antimicrobials Oy on saanut yli puolen miljoonan rahoituksen Business Finlandilta ja pääomasijoittaja Butterfly Ventures:lta. Yritys kehittää lääkinnällisiä laitteita, jotka on päällystetty infektioita vähentävillä peptideillä.

23.5.2018 Uutinen

Yrittäjähenkisyys valtaa alaa kampuksella

Oulun yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille on viime vuosina avattu uusia reittejä yrittäjyyteen ja heitä kannustetaan oma-aloitteisuuteen sekä ratkaisukeskeiseen, yrittäjämäiseen ajatteluun. Opiskelijat, tutkijat ja yritykset ovatkin innostuneet joukolla mukaan yhteisiin ideatyöpajoihin ja -kiihdyttämöihin.

18.5.2018 Uutinen

Tieteen startupeilla kova kysyntä

Suurimmat pääomasijoitukset Oulun alueella ovat viime vuosina osuneet yrityksiin, jotka ovat lähtöisin Oulun yliopiston tai VTT:n huippututkimuksesta. Kehitystrendin jatkamiseksi Oulun yliopisto ja BusinessOulu järjestivät tutkijoille suunnatun Tieteestä tuotteeksi -infotilaisuuden, jossa jaettiin kokemuksia ja hyviä vinkkejä tutkimuspohjaisen yrityksen perustamiseen.

17.5.2018 Uutinen

Janne Haverinen yrittäjyyden työelämäprofessoriksi

Tekniikan tohtori, IndoorAtlas-yrityksen perustaja ja hallituksen jäsen Janne Haverinen on nimitetty Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan työelämäprofessoriksi (Professor of Practice, PoP). Tehtävä on kolmivuotinen.

23.4.2018 Uutinen

Huomio luovuuteen ja keksintöihin

Maailman henkisen omaisuuden päivää vietetään vuosittain 26.4. Sitä alettiin pitää vuonna 2000 WIPO:n (World Intellectual Property Organization) toimesta. Sen tarkoituksena on kiinnittää maailmanlaajuisesti huomiota luovuuden ja keksintöjen merkitykseen ihmiskunnan vaurauden ja hyvinvoinnin edistäjinä.

10.4.2018 Uutinen

Mikroyritykset haluavat kasvaa, mutta riskinottokykyä puuttuu

Valtaosa pohjoissuomalaisista mikroyrityksistä haluaa kasvaa. Kasvuun tarvitaan kuitenkin nykyistä vahvempaa riskinottoa. Harva pienyritys on valmis investoimaan tutkimus- ja kehitystoimintaan tai uuteen teknologiaan, kertoo Oulun yliopiston mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän kyselytutkimus.

8.3.2018 Uutinen

Miten innovatiivinen Oulun yliopisto on?

Kun verrataan muihin eurooppalaisiin korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin, meillä syntyy tutkimuksesta enemmän keksintöjä ja startup-yrityksiä. Sen sijaan meillä resursoidaan vähemmän osaamisen kaupallistamista hoitavaan henkilökuntaan ja keksintöjen suojaamiseen patenteilla.

3.11.2017 Uutinen

Kyberturvalliset radioaallot haastavat satelliittiyhteydet

Oulun yliopistolta ponnistanut KNL Networks tähtää johtavaksi merenkulun tietoliikenneoperaattoriksi. Yrityksen oivallus on korkeataajuisten radioaaltojen valjastaminen pitkien matkojen viestintään. HF-tietoverkko tarjoaa turvallisemman ja edullisemman vaihtoehdon satelliittikommunikaatiolle.

9.10.2017 Uutinen

Demola jalostaa ideat innovaatioiksi

Yritysten, yliopiston ja ammattikorkeakoulun Demola-yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet. Parhaassa tapauksessa yritys saa markkinoille uuden tuotteen tai palvelukonseptin. Korkeakoulut saavat uutta tutkimustietoa ja opiskelijat jopa työpaikan.