varhaiskasvatuksen monimuotokoulutus

Varhaiskasvatuksen monimuotokoulutukseen yli 3,2 miljoonaa euroa jatkuvan oppimisen tukea

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun yliopistolle jatkuvan oppimisen tukea yhteensä yli 4,3 miljoonaa euroa. Rahoitusta sai kolme hanketta, joilla on tarkoitus vauhdittaa työllisyyttä, tasa-arvoa ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Suurimman rahoituksen sai Oulun yliopiston koordinoima valtakunnallinen varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutus, jolle ministeriö myönsi 3 228 000 miljoonaa euroa. Monimuotokoulutus on tarkoitettu varhaiskasvatusalalla työskenteleville, joilla on kasvatustieteen perusopinnot jo suoritettuina. Tavoitteena on edistää kelpoisten opettajien saatavuutta tarjoamalla mahdollisuus hankkia varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus hyödyntäen tieto -ja viestintäteknologiaa ja etäopiskelumahdollisuuksia. Koulutus alkaa vuoden 2021 syksyllä. Yhteistyökumppaneina on kuusi muuta varhaiskasvatuksen koulutusta tarjoavaa yliopistoa.

Lisäksi rahoitusta saivat Alueellinen osaamisekosysteemi – ratkaisut sekä pilotit osaamis- ja työvoimatarpeisiin -hanke (700 000 euroa) ja hanke, jonka tarkoituksena on vastata erityisesti Pohjois-Suomen ja Kainuun opettajapulaan sekä joustavoittaa maahanmuuttajien siirtymistä työelämään (378 000 euroa).

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhteensä noin 30,9 miljoonaa euroa jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille ja kokeiluille. Tarkoituksena on auttaa ihmisiä oman osaamisen kehittämisessä, parantaa osaavan työvoiman saatavuutta ja tukea työllistymistä. Samalla pilotoidaan toimintamallia, jossa yhteistyötä laajentamalla vastataan alueiden tarpeisiin ja tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja.

Rahoitusta saivat koulutukset ja koulutuksen tukitoimet, joilla pyritään nostamaan työllisyysastetta, helpottamaan osaavan työvoiman saamista työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla sekä tukemaan erityisesti koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamista. Lisäksi avustuksilla tuetaan maahanmuuttajien koulutusta ja työllistymistä. Avustusta saa yhteensä 91 hanketta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

Viimeksi päivitetty: 15.6.2020