Kaksi tuulivoimalaa

Kainuun ja Koillismaan kunnissa alkoi hiilineutraaliutta edistävä hanke

Kainuussa ja Koillismaalla on maaliskuun alussa alkanut Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi -hanke (KAHINA), joka kestää kaksi ja puoli vuotta. Hankkeen keskeinen tavoite on edistää hiilineutraaliutta ja energiatehokkuutta siihen osallistuvissa kunnissa, joita ovat Kajaani, Kuusamo, Paltamo, Puolanka, Suomussalmi, Taivalkoski ja Vaala. Niillä on halukkuutta liittyä ilmastonmuutoksen hillitsemisen edelläkävijöiden verkostoon HINKU:un.

Hankkeessa ohjeistetaan energiatehokkuuteen, tiedotetaan hyvistä käytännöistä ja verkostoidutaan muiden edelläkävijäkuntien kanssa. Lisäksi hanke järjestää energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä esitteleviä tapahtumia ja hiilineutraaliutta edistäviä yhteishankintoja. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on tukea kuntien, kuntalaisten ja yritysten energiatehokkuusinvestointeja. Hanke tähtää käytännön ilmastotekoihin ja myönteiseen suhtautumiseen ilmastonmuutosta torjuvaan toimintaan. 

Yksi esimerkki hankkeen toimenpiteistä on hotelli- ja matkailuyrittäjille järjestettävä Best Practices -tapahtuma, jossa sähköauton latauspisteen asennuttanut matkailuyrittäjä kertoo kokemuksiaan muun muassa latauspisteen asentamisesta ja siitä saadusta palautteesta. Samassa tapahtumassa kerrotaan sähköautojen latauspisteiden yhteishankinnasta, jonka järjestämisessä hanke auttaa. 

Tapahtumalla pyritään lisäämään matkailuyrittäjien tietoa sähköautojen latauspisteistä ja annetaan mahdollisuus matalan kynnyksen hankintaan. Tavoitteena on lisätä sähköautojen latauspisteiden määrää Kainuussa ja Koillismaalla, mikä omalta osaltaan tukee tulevaa tieliikenteen murrosta, autokannan sähköistämistä.

EAKR-hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus ja hankkeeseen osallistuvat kunnat. Hankkeen kohteina ovat siihen osallistuvat kunnat Kainuussa ja Koillismaalla, niiden asukkaat ja yritykset. Hankkeen toteuttavat Kajaanin yliopistokeskus ja Suomen ympäristökeskus. 

KAHINA-hanke verkossa

Viimeksi päivitetty: 2.4.2020