Oulun yliopiston kannanotto Mannerheim-kuvasta syntyneeseen keskusteluun

Professori Vesa Puurosen ja kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden välistä mielipiteenvaihtoa on kommentoitu julkisuudessa runsaasti. Haluamme muistuttaa niin yliopistolaisia kuin Oulun yliopiston toiminnasta ilahduttavasti kiinnostuneita muutamasta tiedeyhteisön ominaispiirteestä ja toimintaperiaatteestamme.

Yliopistona meille on tärkeää, että yhteisössämme vallitsee laaja ajattelun- ja sananvapaus. Tämä koskee niin tutkimuksen tekemistä, opiskelijoiden toimintaa kuin erilaisia mielipiteitä. Vapauteen liittyy aina vastuu, mitä myös yliopiston arvoissa korostetaan.

Koska professorit ovat valta-asemassa opiskelijoihin nähden, heidän tulee käyttää erityistä harkintaa omien näkemystensä esittämisessä opiskelijoiden toiminnasta. Emme kannusta laajojen sähköpostilistojen käyttöön mielipiteellisissä asioissa. Tähän on esillä olleen tapauksen johdosta kasvatustieteiden tiedekunnassa jo puututtu. Opiskelijoitamme – jotka ovat täysi-ikäisiä, osaavia ja vastuuntuntoisia toimijoita – kannustamme itsenäiseen ajatteluun ja myös rohkeuteen suhteessa henkilöstöön. 

Yliopiston opetuksen lähtökohta on tutkimukseen perustuva tieto sekä opiskelijoiden analyyttisen ajattelun, tiedon hankinnan, kriittisen arvioinnin ja esittämisen taitojen kehittäminen. Opetus ja opintosuoritusten arviointi perustuvat opetussuunnitelmissa määriteltyihin sisältöihin, osaamistavoitteisiin ja arviointiperusteisiin.

Samalla tapaus toimii muistutuksena, että yliopistoyhteisössä on paljon erilaisia maailmankatsomuksia, joiden välinen kunnioitus kuuluu kaikkiin ihmisyhteisöihin ja aivan erityisesti koulutuksen ja kasvatuksen yhteisöihin. Opettajuuteen liittyy opettajan oma persoona ja asiantuntijuus, mikä on rikkaus, sillä opiskelijoitamme kouluttaa suuri, moniääninen ja kansainvälinen joukko eri alojen asiantuntijoita. Jokaisella on vapaus omaan arvomaailmaansa, mutta opetustyössä opettajan tulee sitoutua vastuullisuuteen ja hyvään ammatilliseen toimintatapaan. 

Oulun yliopisto tavoittelee kaikessa toiminnassaan korkeaa laatua ja rohkaisee yhteisön jäseniä ottamaan esille kehittämisen kohtia tiedekunnissa ja muissa yksiköissä. Mikäli yliopistossa kohdataan epäasialliseksi koettua toimintaa tai epäasiallisia opetussisältöjä, asiasta tulee olla yhteydessä dekaaniin, hallintojohtajaan tai ylioppilaskunnan asiantuntijoihin.
 

Oulun yliopisto

 

Viimeksi päivitetty: 21.11.2019