University of Oulu, 2019

Yrityksillä tarve kiertotalouden tutkimustiedolle

Tekniikan torstain aiheena ollut Kiertotalous keräsi Telluksen stagen täyteen alan yrityksiä ja tutkijoita esittelemään ajatuksiaan yhteistyömahdollisuuksista. Lopputulema keskustelulle oli, että yrityksillä on runsaasti kysyntää kiertotalouden uusimmalle tutkimustiedolle. Yhteistyötä toivovat molemmat osapuolet.

Yritysten puheenvuoroissa kaivattiin tietoa ja uusia ratkaisuja mm. jätteiden kierrätykselle ja lajittelulle, kierrätysmateriaalien käsittelylle, jätevesien puhdistukselle ja prosessinhallinnalle, erilaisten sivuvirtojen hallinnalle sekä analytiikalle ylipäänsä.

Yliopistolla on puolestaan käynnissä runsaasti tutkimusta koskien vesihuolta, ilmanpäästöjen hallintaa, energiatehokkuutta ja kiertotalouden ratkaisuja. Mutta tutkimukseen mukaan tarvittaisiin yrityskumppaneita. Miten siis saada tarpeet kohtaamaan?

Yritykset toivoivat, että ne voisivat pysyä ajan tasalla mitä kiertotalouden tutkimuksessa tapahtuu ja että pyyntö osallistua tutkimushankkeisiin tulisi niille hyvissä ajoin. Perustutkimuksen tarve myönnettiin, mutta yritykset toivoivat lopputuloksina myös käytännön mittakaavan ratkaisuja kustannustehokkuuslaskelmineen. Teollista dataa oltiin valmiita tarjoamaan tutkijoiden käyttöön.

Tutkimusyhteistyötä varten jatkossa tarvitaan aktiivisuutta kaikilta osapuolilta. Tiedonkulun yksi pullonkaula saatiin purettua University Innovation Centerin perustamisen myötä - yliopistolla on nyt tarjota suora kontakti tutkimuskumppania etsiville yrityksille.

Kiertotalouden paneelissa olivat keskustelemassa SSAB Europe Oy:n Pekka Myllymäki (oik.), Aquaminerals Finland Oy:n Tuomo Pikkarainen, ELY:n Tarja Anttila, Sweco Industry:n Tomas Norrena, Pöyry Finland Oy:n Kaisa Vähänen ja Oulun Energia Oy:n Tarja Väyrynen. Oulun yliopistosta mukana oli University Innovation Centerin Jouko Uusitalo.

 Tekniikan Torstai-seminaarisarja jatkuu 21.11.2019, jolloin aiheena on Biotalous. Seminaarien videoidut puheenvuorot löytyvät samalta sivulta.

Viimeksi päivitetty: 14.11.2019