Tsernobylin suljettu ydinvoimalaonnettomuusalue

Kohonneella ympäristösäteilyllä ei havaittavia vaikutuksia viruksiin

Tuoreessa tutkimuksessa on määritetty viruksia Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden alueelta pyydystettyjen metsämyyrien verestä. Virusten määrät ja lajit todettiin samanlaisiksi kuin normaalin taustasäteilyn alueilla.

 

Ympäristösäteilyn vaikutusta viruksiin luonnonpopulaatioissa ei ole tutkittu, mutta aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että jatkuvalle kohonneelle ympäristösäteilylle altistuminen aiheuttaa metsämyyrissä immuunivasteen heikkenemistä ja sellaisia solubiologisia muutoksia, jotka voisivat edesauttaa virusten monistumista.

Metsämyyrillä on useita ihmiselle vaarallisia viruksia, kuten esimerkiksi Puumala-virus, joka aiheuttaa myyräkuumetta. Tutkijat Oulun ja Jyväskylän yliopistoista määrittivät tutkimuksessa viruksia Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuusalueelta Ukrainasta pyydystettyjen metsämyyrien verestä. Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus tapahtui 1986, mutta edelleen ydinvoimalaa ympäröivän suoja-alueen säteilyarvot ovat normaalia taustasäteilyä huomattavasti korkeammat.

Metsämyyrien verestä tunnistettiin neljä uutta viruslajia, jotka pystyivät leviämään myös maksaan ja pernaan. Uudet metsämyyrän virukset löytyivät myös ruotsalaisista metsämyyristä, joten nämä virukset infektoivat metsämyyriä myös muualla Euroopassa.

Tutkimuksessa ei kuitenkaan löytynyt todisteita siitä, että ympäristösäteilyllä olisi minkäänlaisia vaikutuksia viruksiin. Virusten määrät ja lajit olivat samanlaisia niin ydinvoimalaonnettomuusalueella kuin kontrollialueilla, joilla oli normaalit taustasäteilyarvot. 

Metsämyyriä Tšernobylistä. Kuva: Anton Lavrinienko

Pääkuva: Tšernobylin suljettu ydinvoimalaonnettomuusalue. Kuva: Jaana Jurvansuu

Artikkeli:

Kesäniemi, J.; Lavrinienko, A.; Tukalenko, E.; Mappes, T.; Watts, P.C.; Jurvansuu, J. Infection Load and Prevalence of Novel Viruses Identified from the Bank Vole Do Not Associate with Exposure to Environmental RadioactivityViruses 2020, 12, 44. https://doi.org/10.3390/v12010044

 

 

Viimeksi päivitetty: 14.1.2020