Uusien aloituspaikkojen määrä kasvaa lähes viidenneksellä Oulun yliopistossa lähivuosina

Oulun yliopiston aloituspaikkalisäykset menestyivät opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suunnatessa korkeakoulujen lähivuosien lisäaloituspaikkoja Suomessa. OKM:n päätöksen mukaan vuonna 2021 Oulun yliopisto saa rahoitusta 350 uuteen aloituspaikkaan ja vuonna 2022 vielä 361 aloituspaikkaan. Lisäys aiempaan, vuosien 2017–2019 aloituspaikkojen määrään on lähes viidennes, 19,7 prosenttia. 

”Aloituspaikkojen määrän kasvattamisella vastaamme tulevaisuuden osaajapulaan”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo. ”Olen iloinen siitä, että Oulun yliopiston ja pohjoisen Suomen koulutus nähtiin kansallisesti tärkeänä. Esimerkiksi ICT-ala ja Oulussa globaalisti toimivat yritykset kärsivät jo nyt työvoimapulasta, eikä osaajien rekrytointitarve ole katoamassa minnekään. Nyt meidän täytyy yliopistona tehdä kovasti työtä sen eteen, että onnistumme saamaan entistä suuremman määrän nuoria opiskelemaan Ouluun.”

Jo kesällä 2020 Oulun yliopisto kasvatti parhaillaan käynnistyvän lukuvuoden 2020–2021 aloituspaikkojen määrää 325:llä. Keskeinen syy oli pyrkimys tasoittaa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen taloudellisia vaikutuksia panostamalla osaamiseen ja mahdollisuuksiin kouluttautua. Lisäyksellä myös ennakoitiin OKM:n jo aiemmin suunnittelemia tutkintotavoitekorotuksia. 

Eniten uusia aloituspaikkoja Oulun yliopistossa yhteensä vuosina 2021–2022 avautuu seuraaviin tutkinto-ohjelmiin:

Tietotekniikka 118 
Tietojenkäsittelytiede 104 
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka 90
Terveystieteet 40

Aloituspaikkalisäykset rahoitetaan valtioneuvoston korkeakoulu- ja tiedepoliittisia tavoitteita tukevalla strategiaperusteisella rahoituksella, jota suunnataan koulutus- ja osaamistason nostamiseen. Vuosien 2021-2022 lisäaloituspaikkojen perusteella lisärahoitusta kohdennetaan Oulun yliopistoon yhteensä 21 450 000 euroa vuosina 2021–2024 koulutuksen järjestämiseen.

Poimintoja suurimmista aloituspaikkalisäyksistä eri alojen tutkinto-ohjelmissa yhteensä vuosina 2021–2022 Oulun yliopistossa

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
Tietotekniikka 118
Tietojenkäsittelytiede 104

Tekniikan alat
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka 90
Prosessitekniikka 36
Konetekniikka 24

Terveys- ja hyvinvointiala
Terveystieteet 40

Luonnontieteet
Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet 25
Geotieteet 22
Biologia 18

Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet
Kauppatieteet 25

Kasvatusalat
Luokanopettaja 20
Kasvatustieteet 20

Humanistiset alat
Logopedia 14
Saamen kieli 12
Historia ja tieteiden ja aatteiden historia 14

Yhteiskunnalliset alat
Informaatiotutkimus 10

Lääketieteet
Lääketiede 8 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 31.8.2020 >

 

Viimeksi päivitetty: 4.9.2020