Niinimäki lukuvuoden avajaisissa: Oulun yliopiston pysyttävä jatkossakin vetovoimaisena

Lukuvuoden avajaisia vietettiin Oulun yliopistossa 7.9.2020 poikkeuksellisesti virtuaalisena etälähetyksenä koronavirustilanteen vuoksi. Yli 700 ihmistä katsoi lähetyksestä ainakin osan, ja lähetys oli seurattavissa myös Facebook Live -toiminnolla.

Rehtori Jouko Niinimäki käsitteli puheessaan yliopiston viimeaikaisia saavutuksia, kuten psykologikoulutuksen saamista Ouluun sekä yliopiston pääsyä Euroopan komission rahoittamaan UNIC-yliopistoverkostoon. Hän myös kannusti tekemään kestäviä tulevaisuudensuunnitelmia nyt, kun ajat ovat hyvät.

”Valtion korkeakouluvision tavoitteet tarkoittavat, että käymme entistä kovempaan kilpailuun opiskelijoiden saamiseksi Ouluun. Kun opiskelupaikkoja lisätään kaikkialla, suurten kaupunkien nuorista entistä suurempi osa pääsee halutessaan opiskelemaan omaan kaupunkiinsa. Pohjois-Suomen väestöennusteet puolestaan osoittavat kiistatta, että alueemme nuorten ikäluokkien koko kääntyy voimakkaaseen laskuun 2030-luvun alkuvuosina. Historiallisesti meille on tultu juuri Pohjois-Suomesta, mutta pian tulijoita ei enää riitä siinä määrin kuin aiemmin”, Niinimäki sanoi puheessaan.

”Joudumme tekemään kaikkemme sen eteen, että yliopiston menestys ja alueen hyvinvointi eivät tyssää vetovoimavajeeseen toimintaympäristön muuttuessa. Kansainvälisyys on nykyisin yliopistolle tärkeää, mutta jatkossa kansainvälisten opiskelijoiden saamisesta ja heidän työllistymisestään tänne on tulossa elinehto. Kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelu vaatii meiltä paljon, koska heillä, jotka lähtevät opiskelemaan vieraaseen maahan, on valtavasti vaihtoehtoja. Oulun on oltava heille houkutteleva paikka niin yliopistona kuin kaupunkinakin.”

Niinimäen mukaan keskustakampus on yksi teko, jolla Oulun yliopisto varautuu tulevaan.

”Haluamme, että opiskelijoilla ja henkilökunnalla on helposti saavutettavat tilat myös kaupunkimaisessa ympäristössä, mikä mahdollistaa sen, että opiskelijat kasvavat aktiivisiksi kaupunkilaisiksi yhdessä muiden kaupunkilaisten kanssa.”

Yliopistokenttä yhteistyöhön

Valtiovallan videotervehdyksen juhlaan toi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, joka valittiin Suomen Keskustan puheenjohtajaksi juuri viikonloppuna Oulun puoluekokouksessa. Myös hän nosti esiin kovenevan globaalin kilpailun osaajista ja liikkuvista opiskelijoista.

”Rajat ylittävä kilpailu osaamisesta ja osaajista sekä tieteen ja teknologian kehitys edellyttävät myös korkeakoulujen toiminnan ja toimintatapojen uudelleenarviointia. Uskon, että paras tulos saavutetaan, kun näkemykset nousevat korkeakouluyhteisöstä sisältä ja korkeakoulujen toiminnasta käsin. Meidän on haettava voimaa ja kasvua yhteistyöstä jatkossakin”, Saarikko totesi.

”Yhteiskunnan muutoksiin vastaamiseksi Oulun yliopisto on onnistuneesti reagoinut alakohtaisiin koulutustarpeisiin ja edistänyt myös jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia yksin ja yhdessä muiden korkeakoulujen kanssa.”

Saarikko nosti esiin myös ministeriönsä ja valtioneuvoston mahdollistamat koulutuspaikkalisäykset eri aloille ja alueille.

”Näin vastataan osaltaan Pohjois-Suomen osaajien työvoimapulaan ja tuetaan alueen nuorten mahdollisuuksia päästä korkeakoulutukseen aiempaa laajemmin myös omassa tai lähimaakunnassa.”

Opiskelijat tarvitsevat ohjausta

Ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Eetu Leinonen korosti puheessaan henkilökohtaisen opinto-ohjauksen tarvetta.

”Ohjaus- ja tukipalveluihin on suunnattava riittävästi resursseja, jotta kaikilla tukea tarvitsevilla on pääsy näihin palveluihin. Korkeakouluopinnot suoritetaan yleensä aikuisuuden kynnyksellä, ja täällä vietetyt vuodet muovaavat opiskelijoiden tulevaisuutta ratkaisevasti.”

Leinonen painotti myös opiskelijoiden keskinäistä solidaarisuutta kuormittavassa pandemiatilanteessa.

”Luokaa uutta ja muokatkaa vanhaa, jotta pääsette viettämään tapahtumia turvallisesti. Älkää myöskään antako kenenkään olla yksin. Pitäkää yhteyttä kavereihinne, jottei kukaan putoa kelkasta. Moni tutuistamme on syrjäytymisvaarassa, kun joudumme viettämään niin paljon aikaa kotona.”

Katso avajaisten tallenne YouTubesta

Avajaispuheet kokonaisuudessaan

Ministeri Saarikon kuva: Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia

Viimeksi päivitetty: 7.9.2020