Suomen ensimmäinen energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden testausympäristö Ouluun

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Oulun yliopisto rakentavat yhdessä energiatehokkaiden ajoneuvo- ja työkoneteknologioiden kehitysympäristön Linnanmaan kampukselle Ouluun. Vastaavaa raskaille työkoneille tarkoitettua kehitysympäristöä ei Suomessa vielä ole.

Korkeakoulujen yhteinen Mobilab-hanke on saanut yli 4,1 miljoonan euron rahoituksen tuotekehitys- ja testausympäristön perustamiseen. Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.

”Mobilab-testausympäristö tulee olemaan koko- ja teholuokaltaan sekä ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen koko Pohjois-Skandinaviassa”, ajoneuvotekniikan lehtori Janne Ilomäki Oulun ammattikorkeakoulusta kertoo.

Tiukentuvat ympäristövaatimukset edellyttävät ajonevojen ja työkoneiden päästöjen pienentämistä ja energiatehokkuutta. Tämä haastaa yritykset, tutkijat ja kouluttajat kehittämään tehokkaampia hybridi- ja sähkömoottoriteknologioita.

Mobilab-hanke mahdollistaa ajoneuvo- ja työkonetekniikan alalle uudenlaisen tutkimusta ja koulutusta edistävän yhteistyöympäristön, jota Pohjois-Suomessa ei ole aiemmin ollut. Rakennettava kehitysympäristö on avoin kaikille auto- ja työkonealan toimijoille, mikä mahdollistaa syvemmän yhteistyön Oulun alueen ajoneuvo- ja työkonealan koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

”Testausympäristö mahdollistaa tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen tekemisen usealla tekniikan alalla ja nopeuttaa tiedon siirtämistä tieteestä tuotteeksi”, yliopistonlehtori Mika Huuhtanen Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksiköstä kertoo.

Suomi on tunnettu työkoneiden valmistuksesta erityisesti kaivos-, metsä- ja maatalousaloille. Työkoneiden valmistuksen liikevaihto on useita miljardeja, ja hankintaketjujen kerrannaisvaikutukset luovat työtä ja hyvinvointia koko Suomeen.

Oulun ammattikorkeakoulun konetekniikan ktki-johtajan Jukka Säkkisen mukaan Mobilab-hankerahoitus on valtakunnallisesti merkittävä. Hanketta rahoittavat myös alueen yritykset ja Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö.

Mobilab-hankkeen päätoteuttajana toimii Oulun ammattikorkeakoulu.

Viimeksi päivitetty: 23.4.2019