Tyttö kirjastossa

Muutokset kevään opiskelijavalintoihin valmistuneet

Suomalaisyliopistot linjasivat 9.4. yhdessä, että perinteisiä valintakokeita ei koronatilanteen vuoksi ole mahdollista järjestää turvallisesti. Syynä ovat pandemiatilanteen vakavuus, riskiryhmien luotettavan tunnistamisen vaikeus sekä liikkumiseen ja itse koetilanteeseen liittyvät riskit.

Koronaviruspandemian takia välttämättömät muutokset kevään opiskelijavalintoihin ovat nyt valmistuneet. Tavoitteena on ollut terveysriskien hallinnan ohella hakijoiden yhdenvertainen kohtelu. 

Valtaosassa Oulun yliopiston hakukohteita ainoastaan valintakokeen järjestämisen tapaa on muutettu ja muut valintaperusteet, kuten valintakiintiöiden laajuudet, ovat ennallaan. Useimmissa valintakohteissa järjestetään kaksivaiheinen valintakoe, jossa ensimmäinen vaihe on karsiva ja kokeessa parhaiten menestyneet hakijat kutsutaan toiseen vaiheeseen.

Isoihin yliopistojen yhteisvalintoihin kuuluvissa hakukohteissa on tehty valintaperustemuutoksia, joilla hakijoiden osaamista mitataan muun muassa todistusvalinnan harkittua laajentamista ja kaksivaiheisia valintakoemenettelyjä hyödyntäen. 

Muutokset koskevat kaikkia niitä hakukohteita, joiden valintamenettelyyn kuuluu valintakoe. Muutosten avulla valinnat voidaan toteuttaa niin, että fyysisiä kontakteja syntyy mahdollisimman vähän. Joitakin pieniä koetilaisuuksia järjestetään kampuksella varotoimista huolehtien.

”Hakijat ovat olleet päivittäin mielessämme siitä lähtien, kun koronatilanne alkoi vakavoitua. Pyrimme pitämään muutokset mahdollisimman pieninä ja teemme parhaamme, että kaikki hakijat saavat tasapuolisen, luotettavan ja turvallisen tilaisuuden näyttää osaamistaan ja hakea hakukohteisiimme joka koulutusalalla”, sanoo Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä.

Yliopistot pitävät tärkeänä, että kaikki hakijat jatkavat valmistautumista valintoihin ja pitävät huolta hyvinvoinnistaan. Muutoksista huolimatta pitkäjänteinenkään valmistautumistyö ei ole mennyt hukkaan. 

Ohjeita hakijoille

•    Opintopolussa aiemmin julkaistut valintaperusteet ovat voimassa niiltä osin kuin muutoksia ei ole tarvinnut tehdä.
•    Pidä hakulomakkeella ilmoittamasi yhteystiedot ajan tasalla Oma Opintopolku -palvelussa tai olemalla yhteydessä Hakijapalveluihin, jotta saat aina ajantasaista tietoa valinnoista.
•    Hakijoille tiedotetaan sähköpostilla ja tietoja kootaan myös Oulun yliopiston valintakokeet-verkkosivuille 
•    Valinnan tuloksia julkaistaan toukokuun puolesta välistä alkaen. Ensimmäisenä julkaistaan valintoja todistuspisteiden perusteella.
•    Käy seuraamassa valintojen tulosten etenemistä Omassa Opintopolussa.

Oulun yliopiston opiskelijavalintojen perusteet 

Opiskelijavalintojen perusteet valtakunnallisesti: Opintopolku 

Yliopistojen yhteinen tiedote valintojen muutoksista 

Hakijapalvelut
sähköposti: hakijapalvelut@oulu.fi
puh. 029 448 4035 (palveluaika arkisin klo 12–14)

 

Viimeksi päivitetty: 30.4.2020