Naisten sydänperäisten äkkikuolemien taustalla sepelvaltimotauti harvemmin kuin miehillä

Oulun yliopiston tutkijat julkaisivat uutta tietoa naisten sydänperäisistä äkkikuolemista.

Sepelvaltimotauti on yleisin äkillisen sydänperäisen kuoleman syy sekä naisilla että miehillä. Oulun yliopiston kardiologian tutkimusryhmä selvitti, että naisten kohtaloksi koituu miehiä useammin sydänlihaksen paksuuntuminen ja sidekudoksen kertyminen sydänlihakseen. Tutkimuksessa selvisi myös, että sydänperäinen äkkikuolema koittaa naisille huomattavasti vanhempana kuin miehille.

Ennen kuolemaa otettu sydänfilmi eli EKG oli kolmanneksella tutkimusaineiston naisista normaali. Tutkijat yllättyivät sydänlihaksen paksuuntumisen ja sidekudoksen kertymisen merkkien yleisyydestä naisilla, sillä perinteisesti kyseinen muutos on yleisempi miesten EKG:ssä.

Länsimaissa kuollaan eniten sydän- ja verisuonisairauksiin. Sydänkuolemista puolet tapahtuu äkillisesti, ja puolella äkkikuolleista ei ole aiempaa tietoa sydänsairaudesta. Aiemmat tutkimukset ovat painottuneet miesten sydänperäisiin äkkikuolemiin, sillä suurin osa uhreista on miehiä. Naisten osuus aiemmissa aineistoissa on ollut niin pieni, että tulosten yleistäminen on ollut vaikeaa.

Sepelvaltimotautiin liittyvien äkkikuolemien osuus on naisilla laskenut viimeisen 20 vuoden aikana. Tutkijat toivovat, että lääkärit kiinnittävät huomiota naispotilaiden sydänlihakseen liittyvien sydänsairauksien kehittymiseen. Suurimpia vaaratekijöitä sydänlihaksen muutoksille ovat kohonnut verenpaine sekä ylipaino. Sydänfilmin muutosten seuraaminen voi auttaa tunnistamaan sydänsairauksia, joten kaikkien potilaiden jatkotutkimuksiin ja hoitoon on kiinnitettävä huomiota.

Fingesture-tutkimuksen aineisto on ainutlaatuinen, mistä saa kiittää suomalaista lainsäädäntöä. Äkillisesti kuolleille on lain mukaan tehtävä oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, jos kuolemaan johtanutta sairautta ei tiedetä. Oulun yliopiston kardiologian tutkimusryhmä perehtyi sydänperäisesti äkkikuolleiden ruumiinavausaineistoon 20 vuoden ajalta. Otanta kattaa 5869 vainajaa, joista 1238 eli viidennes on naisia. Fingersture on suurin naisten sydänperäisen äkkikuoleman tutkimus tähän mennessä.

Artikkeli naisten sydänperäisistä äkkikuolemista julkaistiin Circulation-lehden naisten sydänsairauksiin keskittyvässä Go Red for Women -numerossa. Circulation on Yhdysvaltain arvostetuin sydän- ja verisuonitautien alan julkaisusarja. 

Tutkimusartikkeli: Haukilahti MAE, Holmström L, Vähätalo J, Kenttä T, Tikkanen J, Pakanen L, Kortelainen M-L, Perkiömäki J, Huikuri H, Myerburg RJ, Junttila MJ. Sudden Cardiac Death in Women: Causes of Death, Autopsy Findings and Electrocardiographic Risk Markers. Circulation. 2019 Feb 19;139(8):1012-1021. Linkki artikkeliin.

Lisätietoja:

Professori Juhani Junttila
Sisätautien tutkimusyksikkö, MRC Oulu
Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
juhani.junttila(at)oulu.fi

Lue myös:

Harvinaiset geenivirheet selittävät nuorten pohjoissuomalaisten sydänperäisiä äkkikuolemia

Fataalin fibroosin tutkiminen sydämen asiana

Viimeksi päivitetty: 27.2.2019