Oulun yliopisto, Heli Jantunen, Nokian Säätiö, tunnustuspalkinto, mikroelektroniikka, 6G

Heli Jantuselle Nokian Säätiön tunnustuspalkinto

 Nokian Säätiö on myöntänyt tämän vuoden tunnustuspalkinnon Oulun yliopiston professori Heli Jantuselle. Palkinto myönnettiin hänen erinomaisesta panoksestaan mikroelektroniikan materiaalien tutkimukseen, valmistukseen sekä komponenttien kehittämiseen liittyvästä työstä.

Professori Heli Jantunen on keksijänä mukana 76 patentissa ja hänellä on yli 250 vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua. Hän on ollut asiantuntijana muun muassa Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnassa, ja on Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Kansainvälisen keraamitutkimuksen yhteisössä akateemikkojäsenenä.

Heli Jantunen sai Nokian Säätiön tunnustuspalkinnon

Jantunen on Oulun yliopiston mikroelektroniikan tutkimusyksikön johtaja. Yksikössä keskitytään uuteen ICT-alan elektroniikkaan, energiakeräämiseen, antureihin, suuritaajuisiin sovelluksiin ja painettuun elektroniikkaan. Hänen tutkimusryhmänsä on keksinyt esimerkiksi uusia sähkökeraamisia materiaaleja, joilla on erittäin alhainen sintrauslämpötila. Sintrauksessa materiasta tuotetaan ilman sulatusta kiinteä kappale. Kappale tiivistyy ja siihen syntyy tietty koostumus. Yleensä sintraus tehdään erittäin korkeissa lämpötiloissa. Kun se pystytään tekemään alhaisissa lämpötiloissa, säästetään energiaa, eikä tarvita massiivisia uuneja. Huoneenlämmössä tehtävä valmistus tarvitsee vain noin 10% perinteisen sintrauksen energiasta.

Uusien valmistusmenetelmien kehittämistyö on keskeinen osa tutkimusryhmässä, jolla on tärkeä rooli tutkimusinnovaatioissa. Heidän tutkimustuloksiaan on hyödynnetty laajalti ICT-teollisuudessa, jossa tutkimuksen kautta syntyneet materiaalit mahdollistavat esimerkiksi uusien tehokkaiden radiojärjestelmien luomisen. Julkisten ja yksityisten toimijoiden välinen tiivis yhteistyö on tuottanut erinomaisia tuloksia Oulun yliopistossa. Kova työ ja pehmeillä arvoilla tehty johtajuus auttaa Jantusen mukaan tutkijoita pääsemään kovaan tasoon toisiaan tukemalla.

 

En ole saavuttanut tätä yksin

 

Heli Jantunen haluaa korostaa noin 40 hengen tiiminsä merkitystä sekä yhteistyön roolia myös muun tiedeyhteisön ja yhteistyöyritysten kanssa. 

--Palkinto on tunnustus koko tutkimusryhmälle. Mielestäni töissä saa olla hauskaa ja tuloksista pitää osata nauttia, kun työ kuitenkin on vaativaa. Taustani on yritysmaailmassa ja olenkin aina nähnyt tutkimuksen kuten tuotekehitysprosessin. Meillä on hyvä tiimi, joka haastaa itsensä ja pyrkii ratkaisemaan ongelmat yhdessä. Sooloilulla ei pärjää. Monitieteinen lähestymistapamme tuottaa korkealaatuista tieteellistä tulosta ja palvelee elinkeinoelämää laajasti, hän toteaa altruistisesti.

Palkinto on merkittävä signaali myös koko Oulun yliopistolle, sillä palkitsemisissa on aiemminkin näkynyt täällä tehty tutkimus. Tietoliikennetekniikan professori Matti Latva-aho sai palkinnon vuonna 2015. Vuotta aiemmin se myönnettiin Zach Shelbylle, joka teki tärkeän tutkijauran Oulun yliopiston CWC-tutkimusyksikössä (Centre for Wireless Communications) ennen siirtymistään yritystehtäviin.

 

Jantunen näkee palkinnoissa tietynlaista jatkumoa liittyen uusien teknologioiden kehittämiseen ja yritysmaailman rajapintaan. Hänen johtamansa tutkimus liittyy olennaisesti tietoliikennetekniikan sisältöihin, sillä esimerkiksi kasvavat taajuudet tuottavat tilanteen, joissa on aivan uudella tavalla otettava huomioon energiankulutuksen minimoiminen, lyhyet kantamat, laitteiden ja tukiasemien tehot. Asiantuntijuutta tarvitaan monilta aloilta. Ryhmässä on kemian, prosessitekniikan, fysiikan, konetekniikan, elektroniikan suunnittelun, mittaustekniikan, materiaalitekniikan ja mikroelektroniikan asiantuntijoita.

Jantusen kanssa keskustellessa nousee esille myös kaikkialla läsnä oleva tietotekniikka ja Internet of Things. Cisco on ennustanut, että vuonna 2020 maailmassa on 50 miljardia laitteistoa, jotka on kytketty ympäristöönsä. Oulussa katsotaan jo kymmen vuotta pidemmälle. Jonkun pitää ratkaista energian hallintaan ja laitteiden materiaalien kestävyyteen liittyvät asiat.

--Tutkimusryhmämme on osa Oulun yliopiston vetämää 6G-tutkimuskokonaisuutta. Meidän panoksenamme on tutkia ja luoda uusia materiaaleja sekä kehittää laitteita eri tuotantoteknologioilla. Tutkimuksemme on sekä teoreettista että konkreettiin lopputuloksiin tähtäävää, hän korostaa.

 

Teemme perustutkimusta, yhteistyötutkimusta ja tilaustutkimusta

 

Kaupallisina sovelluksia Jantusen ryhmä on tehnyt esimerkiksi pienenergiankorjuun laitteita, materiaaleja tietoliikenneteknologian yrityksille, erilaista anturointia tukevaa teknologiaa.  Luotettavuustekniikan puolella laitteiden kehittäminen tarkoittaa, että niiden toimivuus testataan kestämään lämpötilavaihteluilta ja tärinää. Tutkimusaihealueista Jantunen mainitsee luonnollisesti myös painettavan elektroniikan. Kun kysytään konkreettisia esimerkkejä, vastauksen kirjo on erittäin laaja, mutta yhdistävänä tekijänä on materiaalien ja laitteiden pienuus, tarkkuus ja kestävyys.

Ryhmä on tehnyt yritys- ja yhteistyöhankkeina muun muassa kalatutkimuksen käyttöön kaloihin kiinnitettävän pienen sensorilaitteen ja ollut mukana kehittämässä satelliittiparvien keskinäiseen kommunikointiin antenneja. Jantusen ja hänen tutkijoidensa työn tulokset näkyvät siis niin maalla, vedessä, ilmassa kuin tulessakin. He ovat saaneet tutkimusrahoitusta myös Puolustusvoimilta selvittäessään, miten sotilaan liikkumisesta syntyvä energia voidaan kerätä talteen. Erityisammattilaisilla on nykyisin paljon elektroniikkaa mukana ja akut painavat, joten energia kannattaa kerätä talteen ihmisestä ilman, että hänen tarvitsee erikseen tehdä työtä sen tuottamiseksi. Tätä on pienenergiankorjuu. Tuloksia on sovellettu myös siviilipuolelle.

--Kehittämämme ja tutkimamme uudet materiaalit luovat mahdollisuuksia, tuotteilla taas demonstroidaan, mitä kaikkea niillä voi tehdä. Siksi teemme keraamien eli oman aihealueemme ydinasian parissa akateemista perustutkimusta, yhteistyötutkimusta muun tiedeyhteisön ja yritysten kanssa sekä lisäksi myös suoraa tilaustutkimusta yrityksille ympäri maailmaa, Jantunen kiteyttää.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 7.12.2018