epaorgaanisten sivuvirtojen tutkimus

Oulun yliopisto vahvistaa merkittävästi kiertotaloustutkimustaan - haussa viisi huippututkijaa

Epäorgaanisten sivuvirtojen arvoketjujen tutkimukseen ja uusien hyödyntämisteknologioiden kehittämiseen haetaan maailmanlaajuisella haulla viittä uutta huippututkijaa Oulun yliopiston InStreams-tutkimusohjelmaan.

Toukokuussa 2019 Suomen Akatemia julkisti 6,6 miljoonan euron rahoituspäätöksen Oulun yliopistossa tehtävän tutkimuksen profiloitumisen vahvistamiseksi, ja epäorgaanisten sivuvirtojen kiertotaloustutkimus on yksi merkittävä rahoitusta saava tutkimushanke. Nelivuotisella rahoituksella tuetaan Oulun yliopiston strategiaa korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamisesta.

InStreams, Inorganic Side Streams, on monitieteinen tutkimusohjelma, jonka tavoitteena on kestävien arvoketjujen luominen ja kiertotalouden avainongelmien ennakointi. Tavoitteena on edistää tulevaisuuden puhtaita tuotantoekosysteemejä keskittymällä perustutkimukseen ja teknologian kehittämiseen arvoketjuanalyysilla.

”Pääidea on yhdistää korkeatasoinen materiaalitutkimus arvoketjujen vastuulliseen kehittämiseen ja tuotteistamiseen kiertotalouden ekosysteemeissä. Materiaalitutkimus perustuu jo nyt vahvaan prosessitekniikan ja luonnontieteiden osaamiseen - olennaista on eri toimijoiden ja tiedekuntien poikkitieteellinen yhteistyö”, linjaa tutkimusohjelman johtaja, professori Harri Haapasalo.

Oulussa näiden haasteiden parissa työskentelee jo nyt yli 25 eri tieteenalojen professoria ja johtavaa tutkijaa tutkimusryhmineen. ”Viiden uuden professuurin kautta haluamme täydentää ja vahvistaa jo olemassa olevaa asiantuntemusta ja osaamista”, jatkaa professori Haapasalo.

Ouluun yksi maailman suurimmista kiertotalouden tutkimuskeskittymistä, InStreams Hub

InStreams-ohjelman myötä Oulun yliopiston kiertotaloustutkimus vahvistuu merkittävästi. ”Meillä on jo nyt huippuosaamista kiertotalouden materiaalitutkimuksesta. Kun kaikki kiertotalouden osaaminen kootaan yhteen, olemme aikaisempaakin vahvempi toimija tällä alueella. Vastaavia kiertotalouden osaamiskeskittymiä ei löydy monta koko maailmasta”, kertoo keskittymää vetämään tuleva professori Mirja Illikainen, jonka tutkimusryhmä tekee kiertotalouden materiaalitutkimusta erityisesti sementtiä korvaavien sideaineiden kehittämiseksi.

Kiertotalouden periaatteiden mukaan teollisuuden sivuvirrat, kuten kuonat ja tuhkat, eivät ole pelkästään välttämätön paha, jätettä, vaan arvokkaita raaka-aineita, joiden avulla säästetään uusiutumattomia luonnonvaroja. Kiertotalouden tutkimuksen päätehtävänä on ratkoa kiertotalouteen liittyviä haasteita ja löytää sivuvirroille uusia käyttökohteita. Nyt perustettava kiertotalouskeskittymä, InStreams Hub, tulee vauhdittamaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytymistä ja helpottamaan yritysyhteistyötä.

”Kiertotaloudesta ja kierrätysmateriaaleista on yritysten mahdollista saada myös merkittävää kilpailuetua. Tutkimuksen vaikuttavuuden kasvattaminen ja tieteellisen tutkimuksen vieminen käytäntöön on Oulun yliopistolle tärkeää”, jatkaa professori Illikainen.

Lisätietoja:

InStreams-kiertotalousprofilaatiohaku

Oulun yliopiston tutkimuksen fokusalueet

Suomen Akatemian tiedote profiloitumisrahoituksesta

https://www.oulu.fi/yliopisto/uutiset/tutkimuksen-profilointirahoitus

 

Viimeksi päivitetty: 21.2.2020