University of Oulu, 2019

Esitys: Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun palvelutoimintojen yhteinen organisointi alkaa

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun hallitukset käsittelevät 5. syyskuuta palvelutoimintojen organisointia molemmissa korkeakouluissa. Tavoitteena on tarjota yhteisiä ja yhdenmukaisia sisäisiä palveluita mahdollisimman laajasti. Esityksen taustalla on Oamkin muutto Linnanmaan kampukselle sekä yliopiston tulo Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n enemmistöomistajaksi kesäkuussa 2018.

Palvelutoimintoihin kuuluu molemmissa organisaatioissa koulutuksen ja tutkimuksen tukipalvelut, kirjasto, tilat ja turvallisuus, tietohallinto, talous, henkilöstöpalvelut, viestintä ja hallinto. Yliopistossa palvelutoimintojen työtehtäviä on yhteensä 479 ja ammattikorkeakoulussa 179. Palvelutoimintojen uudenlaista organisoitumista on ideoitu kevään 2019 ajan kymmenessä eri toimintoihin keskittyneessä työryhmässä, joissa on kaikissa ollut edustajia yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.

Esityksen tavoitteena ei ole vähentää henkilöstöä. Mahdollinen palveluiden uudelleenorganisointi vaikuttaa kuitenkin henkilöstöön ja työtehtäviin, minkä vuoksi yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa esitetään käynnistettäviksi yhteistoimintalain 6 ja 7 luvun mukaiset neuvottelut. Neuvotteluissa käsitellään toimintojen organisoinnin suunnitelmaa sekä mahdollista työnantajan vaihtumista osalla työntekijöistä.

Tavoitteena on, että palvelutoiminnot aloittavat toiminnan uudessa muodossaan 1.1.2020.

Pääosa Oulun ammattikorkeakoulun opetuksesta ja toiminnoista muuttaa Linnanmaan kampukselle elokuuhun 2020 mennessä. Sosiaali- ja terveysalat jäävät Kontinkankaalle, missä ne toimivat niin ikään lähellä yliopiston tiedekuntia.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Essi Kiuru, Oulun yliopisto, essi.kiuru@oulu.fi, puh. 050 447 7595
Hallintojohtaja Marja Sarajärvi, Oulun ammattikorkeakoulu, marja.sarajarvi@oamk.fi, puh. 040 357 6661

Viimeksi päivitetty: 5.9.2019