PISA, lukutaito

Suomalaispoikien into lukemiseen on heikentynyt

Uusimmat PISA-tulokset osoittavat, että suomalaisnuorten lukutaidon osaaminen on edelleen hyvää. Suomi on OECD-maiden kärkeä yhdessä Viron, Kanadan, Irlannin ja Korean kanssa. PISA-tutkimuksessa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden koululaisten lukutaito-, matematiikka- ja luonnontieteen osaamista lähes 80 maassa. Tulokset julkistettiin 3. joulukuuta.

Vuoden 2015 PISA-arviointiin verrattuna Suomen lukutaitopistemäärän keskiarvo laski hieman. Lukutaidon osaaminen on pitkällä aikavälillä laskenut Suomessa, kuten OECD-maissa keskimäärin.

Uusi löydös on, että suomalaisissa nuorissa on entistä enemmän heikkoja lukijoita, lähes 14 %. 15-vuotiaista pojista 63 % lukee vain pakon edessä. Professori Sanna Järvelän mukaan tästä tulee olla huolissaan. ”Poikien asenneilmapiiri lukemista kohtaan huolettaa. Lukeminen on kuitenkin oppimisen keskeisiä asioita. On hyvä muistaa, että on olemassa erimuotoista lukemista, esimerkiksi digitaalisessa muodossa olevaa, johon tarvitaan tekstin, äänen ja kuvan tulkintaa.”

Järvelä löytää selityksiä sosio-ekonomisesta taustasta ja polarisaatiosta oppilaiden välillä, ja näihin tulee hänen mielestään puuttua. Järvelä muistuttaa, että kotitaustan merkitys on tässäkin tärkeä.

Matematiikassa suomalaisnuorten matematiikan osaaminen oli edelleen selvästi OECD-maiden keskiarvoa parempaa. Suomi sijoittui OECD-maiden joukossa sijoille 7–13 ja kaikkien tutkimukseen osallistuneiden maiden ja alueiden joukossa sijoille 12–18.

Luonnontieteiden osaamisessa Suomen nuorten pistekeskiarvo (522) oli OECD-maiden kärkeä heti Viron (530) ja Japanin (529) jälkeen. Suomen tulokset ovat kuitenkin laskussa.

PISA-tulosten valossa Järvelä ei huolestuisi matematiikan ja luonnontieteen osaamisen tasosta. ”Suomalainen koulutus on erinomaista. Opetuksessa ja oppimisessa hyödynnetään teknologiaa ja koululaisten hyvinvointiin satsaaminen on huippuluokkaa.”

Muihin maihin verrattuna suomalaisnuorten tuloksissa korostui myönteisesti korkean osaamisen lisäksi se, että suomalaisnuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä.

Sanna Järvelä on mukana OECD:n asiantuntijaryhmässä, joka suunnittelee PISA 2024 Learning in the Digital World -tutkimusta. Se keskittyy mittaamaan niitä taitoja, joita tarvitaan muun muassa tulevaisuuden digitalisoituvassa maailmassa.

Sanna Järvelä arvioi 3.12. julkaistuja Pisa-tuloksia Radio Suomen päivässä.

Lisätietoa OKM:n sivulla

OECD:n PISA-sivut

Viimeksi päivitetty: 3.12.2019