University of Oulu, 2016

Pohjois-Suomen syntymäkohortin nuorille aikuisille kutsu terveystutkimukseen

Yli 9000 nuorta aikuista saa maalis-huhtikuun aikana kutsun kattavaan terveyttä kartoittavaan kyselytutkimukseen. Tutkittavat kuuluvat laajaan, Pohjois-Suomessa vuosina 1985-1986 syntyneiden kohorttiin. Kyseessä on kohortin ensimmäinen aikuisiän seurantatutkimus, ja se toteutetaan kohorttilaisten ollessa 33-34 -vuotiaita.

Kyselyllä selvitetään henkilöiden elintapoja, fyysistä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Oulussa tai lähialueella asuvat saavat lisäksi kutsun perusteellisiin kliinisiin tutkimuksiin, joissa selvitetään fyysistä toimintakykyä, liikunta-aktiivisuutta, kehonkoostumusta sekä sydämen ja keuhkojen toimintaa. Heille tehdään myös suun terveyden tutkimus, kasvojen ja hampaiston 3D-kuvaus, silmä- ja kuulotutkimuksia sekä otetaan verinäytteitä.

Kliinisiin tutkimuksiin osallistuvat saavat tietoa testien ja mittausten tuloksista suullisesti jo tutkimuspäivän aikana. Osa tutkimusnäytteistä, esimerkiksi verinäytteet, analysoidaan myöhemmin ja tulokset lähetetään postitse.

”Tutkittavat saavat tärkeää tietoa omasta terveydestään, mutta samalla he antavat tietoa ikäistensä terveydestä yleisemmin”, tutkimusjohtaja Minna Ruddock Oulun yliopistosta kertoo. ”Vertaamalla tuloksia vanhempaan, vuonna 1966 syntyneiden kohorttiin, saamme arvokasta tietoa siitä, miten yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet nuorten aikuisten terveyteen, hyvinvointiin ja sairastavuuteen.”

Tutkittavia seurattu sikiöajoilta lähtien

Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtaman kohorttitutkimuksen ytimessä on Pohjois-Suomessa vuosina 1966 ja 1985-1986 syntyneistä kerätty terveystieto. Aineistojen keruu alkoi jo tutkittavien äitien ollessa raskaana, ja tietoja on sittemmin kerätty yli 20 000 kohorttilaisesta säännöllisin väliajoin.

Aineistoja hyödynnetään laajasti sekä kansansairauksien että harvinaisempien sairauksien tutkimuksessa. Tavoitteena on koko väestön terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Kohorttitutkimusten tuloksia on hyödynnetty esimerkiksi käypähoitosuosituksissa.

Kohortti 1986:n tutkimus käynnistyi vuonna 1985. Tuolloin tutkimukseen kutsuttiin Pohjois-Suomessa Oulun ja Lapin lääneissä asuvat raskaana olevat naiset, joiden laskettu aika oli välillä 1.7.1985 - 30.6.1986. Ensimmäiseen aineistonkeruuseen osallistui 9 362 äitiä, joille syntyi yhteensä 9 479 lasta. Lapsista on kerätty tietoja raskausajalta, syntymähetkeltä sekä yhden vuoden iässä kyselylomakkeiden ja terveydenhoitajien haastattelujen avulla. Myöhemmin tutkimuksia tehtiin lasten aloittaessa koulun ja jälleen lasten tullessa 15–16 vuoden ikään. 

Tutustu Pohjois-Suomen syntymäkohorttien historiaan: Pohjois-Suomen syntymäkohortit. Historiikki yli 50 vuoden taipaleelta. (Issuu, Oulun yliopisto)

 

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Minna Ruddock
Pohjois-Suomen syntymäkohortit
Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
puh: 0294 485 751, 050 350 5902
minna.ruddock(at)oulu.fi

https://www.oulu.fi/kohortit/

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 18.3.2019