Karttapallo käsissä

Matkailumaantieteen professori Jarkko Saariselle AAG:n John Rooney -palkinto

Maantieteen alan suurin kansainvälinen tieteellinen järjestö, the American Association of Geographers (AAG), on myöntänyt Oulun yliopiston maantieteen professori Jarkko Saariselle John Rooney -palkinnon.

John Rooney-palkinto myönnetään erinomaisesta työstä sovelletun matkailu-, virkistys- ja urheilumaantieteen tutkimusaloilla. Perusteluna Saarisen palkitsemiselle on esimerkillinen kestävyyden ja yhteisöperusteisen luonnonvarahallinnan tutkimustoiminta matkailumaantieteessä.

Saarisen tutkimusaluetta ovat useat matkailuun liittyvät kysymykset, kuten kestävyys ja vastuullisuus, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja vaikutus kehittyviin alueisiin ja maihin. Tutkimusaiheina ovat lisäksi olleet turismin ja paikallisyhteisöjen suhteet ja poliittinen ekologia. Saarinen on tehnyt tutkimuksiaan syrjäseuduilla, arktisilla alueilla ja eteläisessä Afrikassa, jossa hän on toiminut vierailevana tutkijana ja professorina useaan otteeseen Johannesburgin ja Pretorian yliopistoissa vuodesta 2011 lähtien.

Jarkko Saarisen hyvin runsaaseen julkaisutuotantoon kuuluvat uusimpina yhteistyössä julkaistut kansainväliset artikkelit Mapping and analysing cultural ecosystem services in conflict areas, Climate Change policy in a world of uncertainty: Changing environment knowledge and tourism in Botswana ja The last resort? Ski tourism and climate change in Arctic Sweden vuodelta 2020. Hänen tuorein toimittamansa kirja Tourism and sustainable development goals: Research on sustainable tourism geographies on ilmestynyt tänä vuonna Routledgen kustantamana.

Jarkko Saarinen on toiminut Oulun yliopiston maantieteen professorina vuodesta 2003. Tohtoriksi hän väitteli Oulun yliopistossa vuonna 2001.

AAG myönsi Saariselle Roy Wolfe -palkinnon matkailumaantieteen tutkimusalan tieteellisistä ansioista vuonna 2013. John Rooney-palkinto on myönnetty kymmenelle saajalle vuodesta 1997 alkaen.

https://www.oulu.fi/university/researcher/jarkko-saarinen

 

Viimeksi päivitetty: 24.3.2020