Oulun yliopisto hakee mahdollisuutta kouluttaa psykologeja

Koulutusvastuulla tavoitellaan helpotusta Pohjois-Suomen psykologipulaan.

Oulun yliopiston hallitus päätti 24.9.2019, että yliopisto tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen psykologian koulutusvastuusta. Se tarkoittaa, että yliopisto voisi perustaa psykologian hakukohteen ja alkaa kouluttaa psykologian kandidaatteja ja maistereita. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa voi jo nykyisellään opiskella psykologian perus- ja aineopintoja.

Eri sidosryhmät ovat nostaneet toistuvasti esille Pohjois-Suomen psykologipulan. Dosentti Pentti Rauhalan tekemä selvitys ”Psykologitarve Pohjois-Suomessa” osoittaa, että koulutusvastuulle on vahvat perusteet, jotka nousevat alueellisesta työvoimatarpeesta. Pohjois-Suomessa on krooninen työvoimavajaus perinteisissä psykologitehtävissä jopa Oulun kaupungissa, ja psykologien eläkepoistuma pahentaa pulaa tulevaisuudessa. Perinteisten tehtävien ohella psykologien osaamista tarvitaan nykyistä enemmän muun muassa varhaiskasvatukseen, oppilashuoltoon, nuorten palveluihin, kuntoutukseen, neuropsykologiaan ja avohoidon konsultaatiotehtäviin. Myös sosiaali- ja terveysalan ulkopuolinen työelämä vaatii uutta psykologisaamista, jota ei ole nyt riittävästi.

”Oulun yliopistosta valmistuvista 64 prosenttia sijoittuu työhön Pohjois-Suomeen, jolloin alueellista työvoimavajausta voidaan parhaiten korjata myöntämällä psykologien koulutusvastuu Oulun yliopistolle”, toteaa yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä.

Psykologian tutkintoja voi tällä hetkellä suorittaa Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Viimeksi päivitetty: 24.9.2019