University of Oulu, 2016

Oulun yliopisto hakee rehtoria

Oulun yliopisto hakee rehtoria vuosiksi 2020–2024. Haku on avoinna 20.5.2019 saakka. Rehtori Jouko Niinimäen nykyinen viisivuotinen toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Yliopistolain mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallitus valitsee rehtorin enintään viiden vuoden määräajaksi.

Oulun yliopisto on noin 3000 työntekijän ja 13 000 opiskelijan kansainvälinen tiedeyhteisö, joka rakentaa tulevaisuuden osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Uusiutuminen, vastuunkanto ja yhdessä tekemisen kulttuuri ovat vahvana perustana kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme työympäristön, missä jokainen voi hyödyntää osaamistaan, kehittää itseään ja tehdä työtä, jolla on aidosti merkitystä. Oulun yliopisto hakee 1.1.2020 alkavalle viisivuotiskaudelle

REHTORIA

johtamaan kehittyvää ja kansainvälistyvää yliopistoamme.

Yliopistolaki sekä Oulun yliopiston johtosääntö määrittelevät Oulun yliopiston rehtorin aseman ja tehtävät. Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja päättää niistä yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi. Rehtori vastaa muiden säädöksissä määrättyjen tehtävien lisäksi yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Rehtori vastaa johtosäännön mukaan lisäksi yliopiston laadunhallinnasta.

Rehtoriksi valittavalta edellytetään, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito.

Odotamme rehtoriksi valittavalta:
- näyttöä tuloksellisesta ja tehokkaasta johtamisesta
- laajaa korkeakoulukentän tuntemusta
- käytännössä osoitettua kykyä toimia päämäärätietoisesti yhteistyössä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa
- käytännön kokemusta korkeatasoisesta tieteellisestä tutkimustyöstä sekä akateemisesta opetuksesta
- näkemystä tutkimus‐ ja koulutuspolitiikasta ja sen kehittämisestä korkeakoulusektorilla
- kokemusta tuloksellisesta henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisestä ja toimintakulttuurin kehittämisestä
- hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Yliopisto solmii johtajasopimuksen valitun rehtorin kanssa.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi kelpoisuutesi osoittavine todistuksineen suoraan Oulun yliopiston kirjaamoon (kirjaamo (at) oulu.fi). Hakuaika päättyy 20.5.2019. Rehtorin valitsee Oulun yliopiston hallitus. Lisätietoja tehtävästä antaa hallituksen puheenjohtaja Risto Murto. Voit jättää yhteydenottopyyntösi hänen sihteerilleen Anna-Liisa Randströmille puhelimitse 040 590 0973 tai sähköpostilla anna-liisa.randstrom (at) varma.fi

Työpaikan hakijoita koskeva tietosuojailmoitus

 

Viimeksi päivitetty: 30.4.2019