Sled dog on snow wintertime

Kulttuuriperintö juurruttaa nuoret nykyelämään Alaskassa

Eläinlääketieteen professori Arleigh Reynolds Alaskan yliopistosta Fairbanksissa kertoi One Arctic, One Health -konferenssissa koskettavan tarinan George Attlasta, joka toiminnallaan ja esimerkillään jätti suuren jäljen Alaskan pieniin alkuperäiskansayhteisöihin.

Professori Reynolds painottaa, että One Health -ajattelu on aina ollut osa alkuperäiskansojen maailmankuvaa. Kokonaisvaltainen One Health ei tarkoita pelkästään sairauksien puuttumista, vaan yksilön ja yhteisön terveyttä ja hyvinvointia, johon kuuluvat fyysinen terveys, mielenterveys sekä kulttuurinen ja hengellinen hyvinvointi.

”George Attla syntyi vuonna 1933 Alaskassa, Yukon-joen rannalla Koyokukissa. Hän sairastui lapsena tuberkuloosiin ja vietti kymmenen vuotta keuhkotautiparantolassa Sitkassa, yli tuhannen kilometrin päässä kotikylästään”, professori Reynolds kertoo.

”Palatessaan kotikyläänsä 18-vuotiaana George koki itsensä ulkopuoliseksi ja yhteisöönsä sopimattomaksi, ja hän masentui vakavasti. Onnekseen hän löysi koiravaljakkourheilun.”

Rekikoirat ovat tärkeä osa arktisten alueiden alkuperäiskansojen kulttuuria, ja monilla alueilla ne ovat olleet ainoa kuljetustapa. Moottorikelkkojen ja mönkijöiden korvattua työkoirat monet yhteisöt menettivät osan perinteestään.

”Koiravaljakkokilpailut ovat pitäneet yllä kosketusta tähän perinteeseen. George Attlasta tuli yksi Pohjois-Amerikan kuuluisimpia koiravaljakkokilpailijoita, ja hänen aktiiviurheilukautensa ylsi 1950-luvulta 1990-luvulle. Hänet tunnettiin koiraurheilupiireissä lempinimellä Huslia Hustler.”

Koirat valjastettiin lasten ja nuorten avuksi

George Attla asui poikansa Frankin kanssa Husliassa, 300 asukkaan kylässä, ja jatkoi hänen kanssaan valjakkokoirauraansa.

”Monissa alkuperäiskansayhteisöissä, ja niin myös Husliassa, nuorten tilanne oli 2000-luvun alkuvuosina hälyttävä: oli teiniraskauksia, masennusta, päihteiden väärinkäyttöä ja väkivaltaa. Itsemurha on alle 30-vuotiaiden miesten yleisin kuolinsyy Alaskassa. Koulujen läpäisyprosentti on huono, jopa puolet nuorista keskeyttää koulun.”

George Attlan poika Frank kuoli vuonna 2012 äkillisesti astmakohtaukseen, ja George perusti poikansa muistoksi Frank Attla Youth & Sled Dog Care-Mushing Programin. Ohjelma koski kaikkia Huslian kylän lapsia ja nuoria lastentarhasta lukioon.

George halusi ohjelmallaan osallistaa nuoret koiravaljakkoharrastukseen, sillä hän näki siinä mahdollisuuden pelastaa nuoria syrjäytymiseltä.

”Kolme kertaa viikossa kaikki lapset ja nuoret osallistuivat koirien hoitoon ja koulutukseen. He oppivat monenlaisia taitoja: rakensivat koppeja, siivosivat koirien aitauksia, kalastivat koirille ruokaa ja ajoivat valjakoilla. Viikonloppuisin Husliassa järjestettiin koiravaljakkokilpailuja”, professori Reynolds kertoo.

Koiraharrastuksen tiimoilta järjestettiin myös kylän vanhempien ja nuorten yhteisiä tapaamisia, joissa vanhemmat kertoivat omasta nuoruudestaan.

Ohjelman tulokset ovat olleet hämmästyttäviä. Tappelut loppuivat, koulujen läpäisyprosentti nousi sataan ja yhteisöllisyys kasvoi uuteen kukoistukseen. Viimeisen seitsemän vuoden aikana Husliassa on tehty vain yksi itsemurha.

”Lasten itsetunto ja kulttuuriperinnön tuntemus lisääntyivät käsi kädessä. Nyt Huslia on vakaa ja terve yhteisö, johon muuttaa uusia asukkaita alueen ulkopuolelta.”

Frank Attla Youth & Sled Dog Care-Mushing Program oli pohjana koko Alaskan kattavalle nelivuotiselle A-CHILL-projektille (Alaska Care and Husbandry Instruction for Lifelong Living), joka aloitettiin vuonna 2016.

”Koiravaljakoiden tilalla voi olla mikä tahansa perinteinen elinkeino, kuten lohenkalastus tai valaanpyynti. Niiden avulla kehitetään ihmisen kulttuuriperinnön tuntemusta, itsetuntemusta ja itseluottamusta, sitoutumista yhteisön kehittämiseen ja saadaan aikaan tarpeellisuuden ja saavutuksen tunteita.”

George Attla kuoli vuonna 2015 81-vuotiaana. Hänen perintönsä elää vahvasti Huslian nuorissa, joihin hän halusi istuttaa uskon omiin kykyihinsä.

Professor Arleigh Reynolds, University of Alaska Fairbanks: Sled dog husbandry as approach to supporting transfer of traditional knowledge and resilience to at risk youth in rural Alaska.

Teksti: Satu Räsänen

Kuvat: Unsplash

Viimeksi päivitetty: 28.3.2019